IT

EasyStorage - system klasy WMS w modelu SaaS

mip_1_84.jpg
Tekst otwarty Promocyjny nr 1/2019

Decyzję o wdrożeniu systemu klasy WMS podejmuje się wówczas, gdy istniejące rozwiązania nie wspierają biznesu w wystarczającym stopniu.

Twórcy platformy WMS EasyStorage, która dostępna jest w modelu SaaS zwracają uwagę, że niezależnie od wszystkich zalet nowoczesnej technologii i elastycznego modelu biznesowego kluczowe jest właściwe podejście do procesu projektowania i późniejszego wdrożenia. Współpraca pomiędzy firmą wdrażającą a klientem, który werbalizuje swoje potrzeby w sposób pozwalający na skonfigurowanie systemu, warunkuje udane wdrożenie. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że system WMS EasyStorage projektowany był we współpracy z wieloma sklepami internetowymi, wykorzystując doświadczenia wymagającej branży e-commerce.

Na rynku dostępnych jest wiele programów komputerowych klasy WMS działających w różnych technologiach i na różnych środowiskach. Każde przedsiębiorstwo musi dokonać wyboru w kontekście swoich unikatowych potrzeb i możliwości.

Żeby korzystać z zaawansowanych rozwiązań klasy WMS konieczna jest odpowiednia infrastruktura i kadra, która jest w stanie utrzymać i rozwijać system. Nie każda firma jednak musi lub chce inwestować w serwery, serwerownię, systemy operacyjne, bazy danych oraz wyspecjalizowaną kadrę. W takiej sytuacji alternatywnym rozwiązaniem jest model SaaS (Software as a Service).

Ten młody model biznesowy opiera się na podobnych założeniach jak outsourcing. Obydwa modele powstały po to, żeby umożliwić przedsiębiorcy skupienie się na istotnych dla firmy kompetencjach, które są podstawą jego przewagi konkurencyjnej, przekazując część realizowanych zadań innym podmiotom. Cechą wyróżniającą SaaS jest to, że jest przeznaczony dla rozwiązań informatycznych i korzysta z zaawansowanych technologii przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing). W modelu SaaS przedsiębiorca kupuje określone, kompletne i działające rozwiązanie będące de facto usługą, bez konieczności specjalistycznej wiedzy i zasobów ludzkich, jak i infrastruktury.

Żeby dokonać odpowiedniego wyboru kierownictwo firmy musi rozstrzygnąć kilka kwestii:

  • Dostępne zasoby informatyczne
  • Jakość połączeń internetowych
  • Korzyści biznesowe
  • Wahania sezonowe
  • Finansowanie

Od pewnego czasu upowszechniła się elastyczna forma użytkowania w postaci wynajmu długoterminowego. Podobna idea przyświeca modelowi SaaS, gdzie korzysta się z programu komputerowego jako usługi.

Zasoby informatyczne

Własny system wymaga odpowiedniego wsparcia informatycznego. Instalując system w firmowej infrastrukturze skazani jesteśmy na utrzymanie wykwalifikowanego personelu. Pracownicy IT muszą mieć kompetencje konieczne do poprawnego funkcjonowania systemu klasy WMS. Muszą zapewnić ciągłość działania środowiska oraz dostosowywać je do zmieniającego otoczenia biznesu. Zbudowanie zespołu o odpowiednich kompetencjach jest zadaniem czasochłonnym i bardzo kosztownym. Branża IT cechuje się niedoborem pracowników, dużą presją na wynagrodzenia i fluktuacją kadr.

Alternatywnym rozwiązaniem dla własnego zespołu specjalistów jest powierzenie administracji środowiskiem podmiotowi zewnętrznemu. Dodatkowo przewagę zyskują rozwiązania, w których wdrożenie systemu WMS spoczywa całkowicie na barkach zespołu dostawcy, a użytkownicy systemu mogą skoncentrować się na procesach wewnątrz swoich organizacji. System WMS EasyStorage – dzięki szybkiej i pewnie działającej aplikacji natywnej oraz bardzo przyjaznemu i naturalnemu interfejsowi użytkownika pozwala rozpocząć pracę z systemem niejako „w locie”, pozostawiając przedsiębiorstwu jedynie wybór terminali i oznaczenie miejsc odkładczych.

Skorzystanie z modelu SaaS znacząco upraszcza proces wdrożenia. Można pominąć kwestię zakupu, instalacji i konfiguracji całej infrastruktury serwerowej i bazodanowej. Kluczowym elementem infrastruktury pozostającym po stronie firmy jest zapewnienie połączenia internetowego.

Jakość połączeń internetowych

Podstawowym założeniem modelu SaaS jest posiadanie przez użytkownika stałego dostępu do chmury obliczeniowej dostawcy usługi. Posiadanie dostępu oznacza konieczność zapewnienia niezawodnego łącza internetowego.

Przerwy w działaniu łącza internetowego mogą spowodować niepożądane przerwy w działaniu urządzeń, na których pracują pracownicy magazynu. Łącze zbyt wolne to długi czas oczekiwania pracownika na odpowiedź urządzenia, na którym pracuje. Może to być szczególnie uciążliwe przy jednoczesnym wykonywaniu operacji przez wielu pracowników, np. podczas kompletacji w okresach szczytów sezonowych.

Ciekawe rozwiązanie problemu niezawodności łącza zastosowano w systemie WMS EasyStorage, gdzie powszechnie dostępna karta SIM dowolnego operatora włożona do terminala gwarantuje łączność z chmurą i ciągłość usług, a firmę zwalnia z kosztownej inwestycji w sieć bezprzewodową w budynkach magazynowych.

Korzyści biznesowe

Atrakcyjność biznesowa modelu SaaS polega na obniżeniu kosztów utrzymania systemu WMS. Wynika to z dwóch założeń:

  • utrzymanie infrastruktury serwerowej wraz z bazami danych leży po stronie dostawcy usługi,
  • rozwiązania aplikacyjne są współdzielone przez różnych użytkowników.

Dzięki takiemu podejściu koszty utrzymania systemu rozłożone są na wielu graczy. Z drugiej strony zapewnia to ciągły rozwój systemu, zgodnie z filozofią: nowy ­klien­t–nowe funkcjonalności. System WMS w ten sposób bez przerwy jest na czasie, rośnie jego funkcjonalność, rozwija się wraz z klientami.

Wahania sezonowe

W przypadku własnego systemu należy przewidzieć, jakie wolumeny będą przetwarzane i odpowiednio dobrać parametry sprzętowo-systemowe. W wielu branżach występuje bowiem sezonowość. Infrastruktura zaprojektowana do obsługi przyjęć i wydań w okresach szczytu nie będzie w pełni wykorzystywana w pozostałym czasie. W rozwiązaniach SaaS można dynamicznie zarządzać wydajnością systemu, zlecając dostawcy zwiększenie mocy obliczeniowej w okresach szczytu lub jej zmniejszenie poza nimi. Pozwala to skorelować koszty korzystania z systemu WMS z obrotami w danym okresie.

WMS EasyStorage oferowany jest w bardzo elastycznych planach licencyjnych, które sprawiają, że taryfy podążają za zapotrzebowaniem na usługi i mogą nawet spaść okresowo do zera, jeśli taka jest specyfika branży użytkownika.

Sposób finansowania

Rozważając wybór między własnym systemem, a korzystaniem z usługi w modelu SaaS warto mieć na uwadze koszty ponoszone z tytułu korzystania z oprogramowania.

W przypadku zakupu licencji ponosimy jednorazowy wydatek, w zamian uzyskując szereg praw do produktu. Uprawnienia licencyjne mogą obejmować możliwość dokonywania zmian w oprogramowaniu lub prawo do odsprzedaży licencji. W praktyce, rzadko która firma samodzielnie zmienia oprogramowanie. Oprócz tego wiele firm wiąże sprzedaż licencji z zakupem usługi utrzymania (maintenance), która daje prawo do aktualizacji oprogramowania. Bez wykupienia usługi utrzymania użytkownik naraża się na ryzyko szybkiej utraty wartości użytkowej programu.

Decydując się na system WMS jako usługę w modelu SaaS koszt licencji oraz utrzymania z reguły jest wliczony w opłatę za korzystanie z oprogramowania. Warto zadać sobie trud i policzyć okresowe koszty korzystania z oprogramowania w modelu SaaS i porównać je z kosztami zakupu licencji wraz z usługą utrzymania. Porównując dane należy również zwrócić uwagę na koszty zakupu serwerów, systemów operacyjnych, bazy danych oraz ich uruchomienia i utrzymania, łącznie z kosztami zbudowania i utrzymania zespołu IT.

Niezależnie od dostosowania i konfiguracji systemu technologia musi zapewnić skalowalność rozwiązania, jego wydajność oraz bezpieczeństwo. Przykładowo wspomniany WMS EasyStorage obsługuje nawet 7 milionów zapytań na sekundę, połączenia klient–chmura chronione są certyfikatem SSL, a umowa SLA (Service Level Agreement) gwarantuje 99,99% czasu bezbłędnego działania.

Wydaje się zatem, że – biorąc pod uwagę relację czas wdrożenia / jego koszt / rezultaty optymalizacyjne / sprawność działania – przyszłość należy do rozwiązań chmurowych i platform WMS w modelu SaaS.

Więcej: www.EasyStorage.io

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 3/2020

Jak automatyzacja usprawnia pracę zdalną?

praca_zdalna.jpg

Aby praca zdalna przebiegała sprawnie, powinieneś zapewnić, by wszystko działało w firmie jak dobrze naoliwiona maszyna. Jak to zrobić? Od czego zacząć? Sprawdź, w jaki sposób automatyzacja pozwala zachować ciągłość pracy, a nawet zwiększyć jej wydajność bez względu na to, skąd pracują Twoi pracownicy.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 1/2019

ERP jako narzędzie analityczne

10_analysis-blackboard-bubble-355952.jpg

Potrzeba informacji o charakterze analitycznym i prognozującym, które mogą stać się podstawą oceny stanu przedsiębiorstwa we wszystkich aspektach jego działalności, jest niezaprzeczalna. Są one niezbędne do podejmowania decyzji o charakterze strategicznym dla przedsiębiorstwa oraz przy stałej kontroli realizacji wcześniej podjętych decyzji. Dlatego też zarząd każdego przedsiębiorstwa będzie starał się zdobyć narzędzie informatyczne, które pomoże zdefiniować tego typu dane w każdej chwili. Nie ulega wątpliwości, że ważnym elementem są tu zasoby ludzkie – analitycy finansowi, którzy potrafią odpowiednio przygotować informacje, tak aby zarząd mógł podejmować na ich podstawie właściwe decyzje.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 1/2019

Metodologia wdrożenia systemu BI

wdrazanie_bi_slider.jpg

Rozwój współczesnych przedsiębiorstw jest determinowany w głównej mierze przez coraz szybsze i sprawniejsze tempo pozyskania wiarygodnych informacji. To właśnie one stanowią dziś najważniejszy zasób strategiczny każdej organizacji, decydujący o jej pozycji konkurencyjnej. Odpowiedzią na potrzeby rynku są systemy Business Intelligence. Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu systemu klasy BI warto jednak odpowiednio przygotować się do tego procesu.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama