IT

Metodologia wdrożenia systemu BI

wdrazanie_bi_slider.jpg
Tylko on-line nr 1/2019

Rozwój współczesnych przedsiębiorstw jest determinowany w głównej mierze przez coraz szybsze i sprawniejsze tempo pozyskania wiarygodnych informacji. To właśnie one stanowią dziś najważniejszy zasób strategiczny każdej organizacji, decydujący o jej pozycji konkurencyjnej. Odpowiedzią na potrzeby rynku są systemy Business Intelligence. Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu systemu klasy BI warto jednak odpowiednio przygotować się do tego procesu.

Jednym z fundamentalnych założeń przed rozpoczęciem wdrażania systemu powinno być zbudowanie koncepcji merytorycznej odzwierciedlającej uwarunkowania biznesowe danej organizacji – własnymi siłami lub przy udziale wybranej firmy doradczej. W ten sposób można uniknąć sytuacji, w której dostawca systemu wdroży na platformie BI standardowe, znane sobie rozwiązanie, nieuwzględniające specyfiki i wszystkich potrzeb danego przedsiębiorstwa. Kolejnym etapem po zbudowaniu modelu – przyjmując założenie, że spółka ma już wdrożony system klasy ERP – jest wybór odpowiedniego systemu BI, dostosowanego do wielkości firmy i zdefiniowanych wcześniej wymogów. W ostatniej kolejności należy dokonać wyboru dostawcy systemu oraz rozpocząć właściwe wdrożenie.

Wybór systemu BI

Po zbudowaniu modelu biznesowego należy przystąpić do wyboru systemu BI. Systemy tej klasy wbrew pozorom różnią się dość znacząco, m.in. dedykowanymi obszarami działalności/modułami, zakresem dostępnych funkcji dla użytkownika zarówno kluczowego, jak i końcowego, technologiami baz danych, na bazie których działają, standardami interfejsów, poziomem zabezpieczeń i elastyczności systemu w zakresie modyfikacji oraz rozwoju rozwiązania, łatwością obsługi, możliwością przechowywania różnych wariantów planów, budżetów, modeli, możliwością tworzenia własnych wymiarów i ich hierarchii, czasem przetwarzania/kalkulacji danych czy też ceną. W związku z tym beneficjent rozwiązania powinien określić główne priorytety, które ma spełnić system BI. W tym celu warto powołać zespół projektowy składający się z kluczowych pracowników przedsiębiorstwa, którego zadaniem będzie ustalenie podstawowych wymagań biznesowych i funkcjonalnych względem programu. Wybór klasy systemu warunkować będą ponadto następujące czynniki:

 • wielkość oraz rozproszenie demograficzne organizacji,
 • liczebność działu controllingu,
 • specyfika i branża przedsiębiorstwa,
 • organizacja procesów pracy,
 • złożoność struktury organizacyjnej,
 • umiejętności techniczne działu IT,
 • otwartość kadry kierowniczej na samodzielną pracę w systemie.

Ważnym elementem na tym etapie prac będzie ustalenie kryteriów wyboru rozwiązania. Powinny one odpowiadać kryteriom decyzyjnym, które posłużą także do opracowania zapytania ofertowego oraz porównania ofert od dostawców systemów. Pamiętać należy, aby każdemu z kryteriów przypisać stosowny poziom istotności. Przykładowe kryteria wyboru to:

 • cena,
 • doświadczenie firmy i zespołu wdrożeniowego,
 • architektura IT,
 • funkcjonalność.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 3/2020

Jak automatyzacja usprawnia pracę zdalną?

praca_zdalna.jpg

Aby praca zdalna przebiegała sprawnie, powinieneś zapewnić, by wszystko działało w firmie jak dobrze naoliwiona maszyna. Jak to zrobić? Od czego zacząć? Sprawdź, w jaki sposób automatyzacja pozwala zachować ciągłość pracy, a nawet zwiększyć jej wydajność bez względu na to, skąd pracują Twoi pracownicy.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 1/2019

ERP jako narzędzie analityczne

10_analysis-blackboard-bubble-355952.jpg

Potrzeba informacji o charakterze analitycznym i prognozującym, które mogą stać się podstawą oceny stanu przedsiębiorstwa we wszystkich aspektach jego działalności, jest niezaprzeczalna. Są one niezbędne do podejmowania decyzji o charakterze strategicznym dla przedsiębiorstwa oraz przy stałej kontroli realizacji wcześniej podjętych decyzji. Dlatego też zarząd każdego przedsiębiorstwa będzie starał się zdobyć narzędzie informatyczne, które pomoże zdefiniować tego typu dane w każdej chwili. Nie ulega wątpliwości, że ważnym elementem są tu zasoby ludzkie – analitycy finansowi, którzy potrafią odpowiednio przygotować informacje, tak aby zarząd mógł podejmować na ich podstawie właściwe decyzje.

Czytaj więcej
Tylko on-line nr 1/2019

Jak wdrożono narzędzia BI w firmie branży automotive

FiC_50_38.jpg

Podstawowymi czynnikami sukcesu i osiągnięć każdej firmy są efektywność pracy i zaangażowanie jej pracowników, bez względu na zajmowane przez nich stanowisko i to, czy angażują się po stronie procesów głównych czy wspomagających. W ostatnich latach można zaobserwować nacisk na zwiększenie efektywności procesów wspomagających. Controlling jest jednym z obszarów, gdzie zwiększona wydajność ma szczególne znaczenie.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama