Sprawna realizacja w procesach logistycznych, optymalne koszty eksportu i bezszkodowe dostawy do klientów to czynniki mające bezpośredni wpływ na sukces projektu i zadowolenie klienta, a tym samym perspektywy rozwoju. W dobie wzrostu w zakresie międzynarodowego handlu eksportujemy wszystko. Od dóbr konsumpcyjnych do dużych gabarytowo i złożonych technologicznie dóbr inwestycyjnych.

Logistyka w eksporcie międzykontynentalnym. Bezpieczeństwo a optymalizacja kosztów

Morskie wysyłki kontenerowe

Najczęściej wybierana forma eksportu międzykontynentalnego to transport morski i wysyłki kontenerowe. Towary wysyłane są w świat jako pełne ładunki kontenerowe (FCL) lub jako drobnica (LCL). Podstawowa zasada przekładająca się na koszt transportu to pozostać w obrysie kontenera. Właśnie ta zunifikowana jednostka transportowa: jeden wymiar, jeden sposób mocowania, podnoszenia i możliwość piętrowania – umożliwia optymalizacje w transporcie morskim.

Warto pamiętać, że „puszki”, choć odgrywają fundamentalną rolę w logistyce, nie są rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo przewożonego ładunku. Istotną rolę odgrywa również samo zabezpieczenie jednostek ładunkowych w kontenerze określane sztauowaniem lub formowaniem kontenerów.

Odpowiednie zabezpieczenie

Co trzeci ładunek dociera spóźniony lub uszkodzony. Szkody w transporcie lotniczym szacowane są na 18,7%. Do 23,5% szkód dochodzi w transporcie morskim. Najczęstsze przyczyny zaistniałych uszkodzeń to tzw. rough handling, korozja oraz wypadki statków1.

Rough handling, to ryzyko towarzyszące pracom przeładunkowym. Rozwiązaniem jest dobór odpowiedniego zabezpieczenia. Ważna jest nie tylko stabilna konstrukcja podstawy umożliwiająca sprawny podjazd wózkami widłowymi czy podjęcie suwnicą, ale również mocowanie ładunku na środku transportowym lub w opakowaniu. Banalnie proste, a jednak niedowartościowane, jest też odpowiednie oznakowanie ładunku.

Międzykontynentalny łańcuch logistyczny to szereg zmiennych. Różne okresy oczekiwania ładunku w terminalu, liczba przeładunków, miejsce składowania, skropliny, sól morska, wysokie amplitudy temperatur czy umiejscowienie na kontenerowcu. Wszystko to aspekty, na które często nie mamy wpływu.

Dobór odpowiednich zabezpieczeń pozwala uchronić transportowane urządzenia przed korozją oraz innymi szkodami spowodowanymi przez wilgoć.

Przecież to wszystko kosztuje

Korzystne pakowanie to pakowanie przemyślane, sprawne i skuteczne. Często sam koszt opakowania ma marginalny wpływ na wynik ekonomiczny projektu. Można powiedzieć, że przypięcie modułów sterujących na palecie, okrycie folią i włożenie do kontenera to ekonomiczne pakowanie. Nic bardziej mylnego. Przy pewnej dozie szczęścia towar dotrze bez większych szkód, ale czy chcemy bazować na szczęściu? Czy jeśli raz się udało, to uda się po raz kolejny?

Uszkodzenia krytycznych detali dla realizacji projektu potrafią być bardzo kosztowne, nie tylko ze względu na wartość szkody w materiale, ale również wynikających z niej opóźnień.

Opakowanie, które przynosi wartość dodaną, to opakowanie dostosowane do ryzyka, jakie gotowy jest ponieść nadawca przy wysyłce konkretnego podzespołu oraz do łańcucha logistycznego, jaki czeka ładunek. Pakowanie w skrzyni pełnej z zabezpieczeniem paroszczelnym to na pewno skuteczne rozwiązanie, niemniej jednak jest wiele sytuacji, gdy bez znacznego wzrostu ryzyka można zastosować pakowanie paroszczelne na podeście transportowym, które będzie szybsze i bardziej dostosowane do ładunku niebędącego w grupie strategicznych, a jednocześnie o wiele korzystniejsze cenowo.

Nie bez znaczenia jest aspekt estetyczny. To jak traktujemy nasz produkt, świadczy o jakości i prestiżu marki. Jeśli nadawca nie uważa, że produkt wart jest zabezpieczenia, to dlaczego kupujący miałby mieć poczucie nabycia czegoś wartościowego?

Ładunki jednostkowo ciężkie i ponadnormatywne

Szczególne wymagania pojawiają się w przypadku maszyn i urządzeń dla przemysłu, których gabaryty wymagają zastosowania specjalistycznych kontenerów lub nawet czarterowania indywidualnej powierzchni na statku. Dodatkowo sam transport drogowy do miejsca załadunku na statek może okazać się nie tylko niebanalnym wyzwaniem finansowym i technicznym. Diabeł tkwi w szczegółach – bywa, że wystarczy kilka centymetrów różnicy, aby zwielokrotnić planowany budżet. Konsultacje konstrukcyjne, dotyczące granicznych gabarytów lub punktów mocowań jeszcze przed przystąpieniem do produkcji urządzeń przemysłowych, zaprocentują na etapie wysyłki.

W ramach rozwoju logistyki intermodalnej coraz częściej mówi się o silniejszym zintegrowaniu żeglugi śródlądowej, która stanowiłaby doskonałe rozwiązanie alternatywne dla ładunków ponadnormatywnych.

Redukcja gabarytów na trasie krajowej

W przypadku, gdy mamy do czynienia z wymiarami znacząco odbiegającymi od kontenerowych, warto rozważyć możliwość montażu urządzeń bezpośrednio na terenie portu. Odpowiednie zaplecze infrastrukturalne pozwoli przeprowadzić prace montażowe, a także końcowe odbiory w obecności klienta w pobliżu miejsca wyjścia statku. Wynikiem jest nie tylko optymalizacja procesu pod względem ekonomicznym, ale także redukcja przeładunków i minimalizacja ryzyka uszkodzeń podczas transportu drogowego w towarzyszących mu przeładunkach.

Outsourcing procesów logistycznych

O outsourcingu mówimy, gdy czynności nienależące do kluczowych kompetencji danej firmy przekierowane zostają do innego przedsiębiorstwa wyspecjalizowanego w danym zakresie.

Podstawowe korzyści związane z przekazaniem określonego zakresu działań firmie zewnętrznej różnią się zależnie od charakteru prowadzonej działalności. Producenci maszyn i dóbr inwestycyjnych główną zaletę widzą w optymalizacji kosztów personalnych, chwalą też wzrost elastyczności w realizacji procesów logistycznych i możliwość koncentrowania się na kluczowych dla swojej działalności zakresach (wyniki badań przeprowadzonych przez PwC w 2015 r.).

Wynik nie jest zaskakujący. Profesjonalne, przystosowane do takiej obsługi firmy logistyczne posiadają nie tylko powierzchnie magazynowe, ale przede wszystkim odpowiednie specjalistyczne zaplecze dźwigowe pozwalające na sprawny handling indywidualnych konstrukcji. Bardzo ważne jest również know-how nie tylko w poszczególnych etapach, ale w zakresie pełnego łańcucha logistycznego. Wszystkie te aspekty przekładają się na elastyczność, profesjonalizm i czas konieczny na realizacje zadania, a tym samym sukces projektu.

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
  1. Dane Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Ubezpieczeniowego GDV opublikowane w Die ZEIT Nr. 9/2011

Zobacz również

COVID‑19 ‑ czy to rewolucja na rynku usług kurierskich?

COVID-19 - czy to rewolucja na rynku usług kurierskich?

Jak branża KEP radzi sobie ze wzrostem wolumenu przesyłek i nowymi warunkami reżimu sanitarnego?Jakie działania podejmują firmy kurierskie, aby pozostać konkurencyjnymi na rynku?Jakich zmian należy się spodziewać w najbliższych miesiącach?

Czytaj więcej
Tekst otwarty Promocyjny nr 4-5/2020

Transport mobilny ‑ wózki AGV dla indywidualnych zastosowań

Zastosowanie wózków AGV zyskuje coraz większe zainteresowanie, dotyczy to również nowych aplikacji, jak i branż. Rynek wymaga coraz wydajniejszych i szybszych rozwiązań, a jednocześnie podwyższa standardy w zakresie bezpieczeństwa. Motywuje to projektantów do optymalizacji pojazdów i zastosowania najnowszych technologii.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama