Po drodze z terminowością

mip_1_81.jpg
Tekst otwarty Promocyjny nr 1/2019

Przeszkodę w transporcie nie zawsze stanowią korki, objazdy czy wypadki. Czasem na drodze do pełnego sukcesu stają biurokracja i konieczność poświęcenia czasu na pozornie ważne, a w rzeczywistości zbędne, czynności. W takiej sytuacji trzeba opracować nową trasę, nie tracąc z oczu głównego celu i nieustannie mając na uwadze satysfakcję klienta. Taką drogę w zaledwie kilkanaście miesięcy pokonała Grupa Raben na rynku niemieckim, w ramach kooperacji z jedną ze spółek należących do LG Electronics.

Wiele firm logistycznych mierzy się z kwestią punktualnych dostaw. Podobna sytuacja spotkała Grupę Raben wiosną 2017 r. podczas współpracy z firmą Pantos Logistics – spółką należącą do LG Electronics i zajmującą się logistyką towarów wiodącego producenta elektroniki. W pierwszym kwartale wspomnianego roku poziom terminowości dostaw OTD (ang. on-time delivery) był zadowalający, jednak już w kolejnych miesiącach spadł poniżej oczekiwanego przez klienta poziomu. Wpływ na to miała trudna sytuacja rynkowa, w tym niedobór zasobów i braki kierowców.

Nic o nas bez nas

Aby zwiększyć terminowość i dodatkowo podnieść jakość usług, jesienią 2017 r. opracowano kompleksowe działania naprawcze. W styczniu 2018 r. uruchomiono autonomiczną sieć Raben na terenie Niemiec, przygotowywaną i zapowiedzianą w poprzednim kwartale. W proces poprawy jakości usług został włączony klient, co pozwoliło wypracować najbardziej korzystne i najlepiej dopasowane do jego potrzeb rozwiązania.

Podczas cyklu warsztatów LEAN, w których brali udział przedstawiciele firmy Pantos i Zespołu Doskonalenia Biznesu Raben, między innymi omówiono i spisano cały proces transportowy, ustalono krótką ścieżkę eskalacji dla wyeliminowania zbędnej komunikacji oraz wykorzystanie wspólnego systemu archiwizacji dokumentacji na dysku FTP (dokumenty, raporty). W kolejnym miesiącu wdrożono wypracowaną zmianę sposobu komunikacji między polskimi i niemieckimi oddziałami Grupy Raben, która wykorzystywała pełne raportowanie oparte na statusach. Dzięki temu klientowi zapewniono proaktywną informację na temat bieżącego statusu przesyłek, a zaoszczędzony czas można było przeznaczyć na podniesienie wartości dodanej procesu dostawy.

Informacja to podstawa

Na efekty wspólnych wysiłków nie trzeba było długo czekać: w styczniu odnotowano poprawę terminowości dostaw o 8 punktów procentowych, a w lipcu rekordowy wynik – poprawa OTD o 10 p.p. Równie imponująco wyglądała kwestia wolumenu – w maju 2018 r. wzrósł on o niemal 15% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Jednocześnie Raben mógł cieszyć się z przedłużenia jednego z kluczowych kontraktów na rynku niemieckim.

Współpracę z firmą Pantos w 2018 r. – pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania według nowych zasad i z usprawnioną komunikacją – Grupa Raben zamknęła wynikami wzrostowymi, zarówno w zakresie terminowości, jak i zwiększenia wolumenu i liczby zleceń. Powody do zadowolenia daje nie tylko realizacja założonych celów, ale także słowa uznania ze strony klienta.

Zwieńczeniem tego sukcesu, a jednocześnie docenieniem polityki rzetelnego i przejrzystego informowania klienta o statusie dostawy, jest wprowadzenie przez Grupę Raben 2 stycznia 2019 r. nowej funkcjonalności opartej na parametrze ETA (ang. estimated time of arrival), pozwalającej określić planowany czas dostawy przesyłki.

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 1/2019

Międzynarodowe Targi IntraLog Poland

TransLogistica_targi_334.jpg

W dniach 03-05 marca 2020 r. odbędą się po raz pierwszy Międzynarodowe Targi Intralogistyki, Magazynowania i Łańcucha Dostaw - IntraLog Poland w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie pod Warszawą.

 

Czytaj więcej

Hybrydowe rozwiązania w dystrybucji e-commerce

mip_1_92.jpg

Zmiany w dystrybucji e-commerce to chyba najbardziej dynamicznie zmieniający się obszar transportowy, logistyczny czy wręcz dotyczący łańcuchów dostaw.

Czytaj więcej

O modelach współpracy innowacyjnych rozwiązaniach i relacjach w łańcuchach dostaw

mip_1_86.jpg

Adam Smith, ojciec nowoczesnej ekonomii, w roku 1776 opublikował przełomowe dzieło „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów”, w którym określił znaczenie racjonalnego egoizmu gospodarczego i wolnej konkurencji jako podstawowych czynników osiągania dobrobytu, gdzie społeczeństwo czerpie korzyści z powtarzających się transakcji handlowych.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama