• Czy zwrot towaru jest kluczowym problemem sprzedaży na odległość?
  • Co automatyzować, by zwiększać wydajność przy obsłudze e-zwrotów?
  • W jaki sposób zarządzać zwrotami, by nie były one zbędnym balastem dla biznesu?

Nowoczesne metody pozyskiwania i zatrzymywania przy sobie kupujących bardzo często opierają się na bezpieczeństwie potransakcyjnym klienta końcowego. W dobie intensywnej rywalizacji cenowej, mnogości podobnych ofert, biznes wybiera inne wyróżniki – jakościowe, logistyczne, a także te związane z pełną ochroną aftersales. To dodatkowe atuty, na które z wielu względów nie każdy biznes może sobie pozwolić. Wymagają one większego zaangażowania sił operacyjnych i przygotowania odpowiedniego funkcjonowania zaplecza zwrotowo-reklamacyjnego, ale w dłuższej perspektywie pozwoli na sprawne i skuteczne zarządzanie procesami posprzedażowymi.

Równocześnie nowoczesny menedżer e-commerce musi przewidywać długofalowe życie i ruch towaru. Niezbędne w tym miejscu jest nie tylko know-how dotyczące planowania sprzedaży, czy realizacja sales targetów. Nieodzowna jest też wiedza z zakresu racjonalnego planowania logistyczno-operacyjnego, które – wbrew opinii niektórych sprzedawców – zawsze idzie w parze ze sprzedażą.

Co zaś najistotniejsze – zwrot towaru w ramach sprzedaży na odległość nie oznacza bynajmniej straty czy ciosu w nasz biznes. Dziś przeoczenie potencjału, jaki niosą ze sobą zwroty, jest niczym innym jak tylko niegospodarnością. Spróbujmy więc przyjrzeć się tym procesom, które pozwolą nie tylko sprawnie przyjąć zwrot i rozliczyć należność klientom, ale przede wszystkim w sprawny sposób nadadzą towarom zwrotowym kolejny cykl życia.

Przygotowanie biznesu na otrzymanie zwrotu

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta – konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny. To niezwykle istotne, by klientowi umożliwić zgodne z prawem złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale warto w tym miejscu rozpocząć proces pozyskiwania informacji. Kluczem do rozpoczęcia procesowego zarządzania zwrotami jest odpowiednie przygotowanie frontendu, który wychodzi do klienta. Jeżeli udostępnimy klientowi narzędzie pozwalające na płynne i bezproblemowe złożenie oświadczenia o odstąpieniu, pozyskamy informacje, które ułatwią dalsze etapy prac logistycznych.

To na tym etapie uzyskujemy informacje dotyczące:

  • grupy asortymentowej towaru,
  • indeksu towaru,
  • marki.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Hybrydowe rozwiązania w dystrybucji e-commerce

mip_1_92.jpg

Zmiany w dystrybucji e-commerce to chyba najbardziej dynamicznie zmieniający się obszar transportowy, logistyczny czy wręcz dotyczący łańcuchów dostaw.

Read more

O modelach współpracy innowacyjnych rozwiązaniach i relacjach w łańcuchach dostaw

mip_1_86.jpg

Adam Smith, ojciec nowoczesnej ekonomii, w roku 1776 opublikował przełomowe dzieło „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów”, w którym określił znaczenie racjonalnego egoizmu gospodarczego i wolnej konkurencji jako podstawowych czynników osiągania dobrobytu, gdzie społeczeństwo czerpie korzyści z powtarzających się transakcji handlowych.

Read more
Open access Promotional no. 1/2019

Czego oczekiwać od operatora logistycznego?

6_cargo-cargo-container-colorful-163726.jpg

Firmy bardzo często zastanawiają się, czy budować własny dział operacji logistycznych, czy też zlecić outsourcing zewnętrznym operatorom świadczącym tego typu usługi. Zależy to od wielu czynników i organizacje stosują różne modele takiej współpracy. Co przemawia za kupieniem usług operatora? Czy to opłaca się bardziej niż stworzenie takiego wydziału wewnątrz organizacji? Spróbujemy odpowiedzieć na takie pytania podczas rozmowy z Tomaszem Kamińskim,
prezesem zarządu spółki Schnug Polska.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement