int(1) int(2) EASY WMS® - integracja procesów zaopatrywania linii produkcyjnych i przyjmowania gotowego produktu | Magazynowanie | Magazynowanie i Produkcja

Produkcja stanowi często jedno z największych wyzwań zarządzania łańcuchem dostaw. Usprawnienie tego procesu jest kluczową częścią optymalizacji działania wielu przedsiębiorstw produkcyjnych. Opracowane przez Mecalux oprogramowanie Easy WMS® dostarcza narzędzia do zwiększenia efektywności operacji logistycznych, zapewnia transparentność dostaw do linii produkcyjnych oraz możliwość śledzenia zarówno surowców, jak i wyrobów gotowych w czasie rzeczywistym.

Moduł produkcyjny jest rozszerzeniem systemu zarządzania magazynem Easy WMS® o dodatkowe funkcjonalności pozwalające na lepszą organizację surowców i materiałów oraz kontrolę towarów wyprodukowanych. Jest przeznaczony do realizacji procesów w zleceniach produkcyjnych, koncentrując się na integracji zaopatrzenia linii produkcyjnych i późniejszym składowaniu produktów gotowych lub półproduktów.

Moduł Easy WMS® dla produkcji jest odpowiedzialny za zarządzanie transformacją surowców do wyrobów gotowych, zgodnie z wymogami zleceń i na podstawie zestawień materiałowych (BOM – bill of materials). Odpowiada on za kontrolę przepływu towaru przez proces produkcji: od dostarczenia właściwych surowców na bufory linii produkcyjnych, przez produkcję wieloetapową i odbiór wyprodukowanych dóbr lub półproduktów, po zarządzanie resztkami i odpadami.

Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi

Zlecenie produkcyjne rozumiane jest jako proces wytworzenia z surowców produktu gotowego na linii produkcyjnej na podstawie listy materiałowej. Wydanie zlecenia produkcyjnego skutkuje utworzeniem zamówienia na dostawę surowca do strefy buforowej, zgodnie z następującą procedurą: wydanie zlecenia produkcyjnego na linię produkcyjną, dostawa surowca do linii produkcyjnej, zużycie surowca na linii, wytworzenie gotowego produktu, zamknięcie zlecenia produkcyjnego.

Zarządzanie zamówieniami zaopatrzenia linii produkcyjnej

Easy WMS® umożliwia zaplanowanie produkcji poprzez wprowadzenie zleceń produkcyjnych zbiorczo. Pracownicy produkcyjni mogą następnie wydawać zlecenia według kolejności lub aktualnych potrzeb. Wydanie zlecenia produkcyjnego skutkuje uruchomieniem następującej procedury: wygenerowanie przez WMS zamówienia na dostawę surowca, wydane zlecenia na konkretną linię produkcyjną, dostawa surowca do niej, zużycie surowca w procesie produkcji, wytworzenie produktu gotowego i zamknięcie zlecenia produkcyjnego.

Zarządzanie zużyciem surowca

Faktyczne zużycie surowca następujące na linii produkcyjnej podczas procesu wytwarzania nie zawsze jest tożsame z ilością wskazaną na liście materiałowej. Jest to zatem zużycie teoretyczne, możliwe do późniejszego skorygowania. W przypadku, gdy w strefie buforowej surowca nie ma wystarczająco dużo miejsca, by pomieścić cały niezbędny materiał ujęty w zleceniu produkcyjnym, stosuje się ręczne zarządzanie surowcem. Operator przy użyciu terminala radiowego lub tabletu wybiera surowiec wprowadzany na linię produkcyjną.

Wytwarzanie produktu końcowego

Operatorzy za pomocą terminala radiowego wprowadzają na stan magazynowy gotowe produkty, oznaczając kontenery, w których zostały umieszczone. W przypadku, gdy gotowy produkt okaże się wadliwy i nie powinien widnieć w systemie, stan magazynowy nie zostanie powiększony o ten produkt, jednak poziom zużycia surowca zostanie uwzględniony. Oprogramowanie przechowuje informacje o wszystkich partiach surowców, które mogły zostać użyte do wytworzenia gotowego produktu. W przypadku stwierdzenia wady jakościowej w partii surowca Easy WMS® dla produkcji jest w stanie określić, które produkty zostały wyprodukowane przy użyciu wadliwego surowca.

Zamykanie zlecenia produkcyjnego

Zamknięcie zlecenia polega na podaniu faktycznej liczby wyprodukowanych dóbr i zużytych surowców. Po otrzymaniu gotowego produktu operator za pomocą terminala radiowego, komputera lub tabletu zamyka zlecenie. Możliwe kroki podczas tego procesu to:

  • dostosowanie rzeczywistego zużycia surowca, jeśli nie pokrywa się ono ze zużyciem obliczonym na podstawie listy materiałowej,
  • dostosowanie ilości gotowego produktu, jeśli nie pokrywa się z ilością obliczoną na podstawie listy materiałowej,
  • stwierdzenie występowania uszkodzonych surowców,
  • wykazanie uszkodzonych produktów gotowych, jeżeli takie występują,
  • zgłoszenie zużycia artykułów dodatkowych.

Moduł Easy WMS® dla produkcji przekazuje informacje do systemu ERP na podstawie danych dostarczonych przez operatora.

Raportowanie produkcji

System posiada rozbudowany zestaw raportów generowanych podczas procesu produkcji. Zawarte tam informacje dotyczą przede wszystkim: zlecenia produkcyjnego, wytworzonych artykułów, wykorzystanych surowców oraz zużytego stanu magazynowego.

Wdrożenie w obszarze produkcji systemu klasy WMS w znacznym stopniu usprawnia działanie przedsiębiorstwa, a ponadto jest doskonałą okazją do rewizji funkcjonowania procesów logistycznych oraz ich dostosowywania do najnowocześniejszych standardów. Uzyskane dzięki temu zwiększenie efektywności procesu zaopatrywania linii produkcyjnych w surowce oraz usprawnienie procedur i rozliczania zleceń produkcyjnych przyczynia się do redukcji kosztów związanych z przepływem surowców, półproduktów i produktów gotowych, a w konsekwencji do obniżenia kosztów logistycznych.

Dla wielu polskich przedsiębiorstw, wdrożenie Easy WMS® może być szansą na zwiększenie wydajności oraz krokiem pośrednim w rozwoju firmy do postępującej automatyzacji.

Główne korzyści wynikające z wdrożenia Easy WMS® dla produkcji to:

  • monitorowanie i zarządzanie stanem magazynowym w czasie rzeczywistym,
  • wsparcie produkcji just-in-time,
  • zarządzanie katalogiem produktów oraz listami materiałowymi,
  • podniesienie jakości produktu, między innymi dzięki ścisłej kontroli surowców i półproduktów,
  • praca bez konieczności stosowania dokumentacji w formie papierowej: interfejs sieciowy dostępny za pośrednictwem terminali radiowych i ekranów dotykowych.

Zarządzanie listami materiałowymi

Logika zarządzania procesem dostarczania surowców do linii produkcyjnych oparta jest na listach materiałowych (BOM). Dają one możliwość konfigurowania surowców potrzebnych do tworzenia produktów końcowych. Zarządzanie listami materiałowymi możliwe jest z poziomu systemu ERP lub ręcznie z poziomu interfejsu użytkownika modułu produkcyjnego. Możliwe jest konfigurowanie wytworzenia minimalnej ilości gotowego produktu. Istnieje również możliwość przypisania do surowców artykułów dodatkowych, tzn. takich, które nie stanowią części zaopatrzenia (mogą nie wchodzić w skład stanu magazynowego).

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 2/2019

Zima nie zaskoczy SEGRO

SEGRO_Logistics_Park_Warsaw_Nadarzyn.jpg

SEGRO, wiodący deweloper, zarządca i właściciel nowoczesnych powierzchni magazynowych, stawia na inteligentne dachy. Po testowym wdrożeniu w 2017 roku, firma wyposażyła w system czujników dachowych już drugi budynek na terenie SEGRO Logistics Park Warsaw, Nadarzyn.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 2/2019

Wpływ rozwoju e-commerce na branżę magazynową

Depositphotos_19452415_ds.jpg

E-commerce odgrywa coraz większą rolę nie tylko w strefie gospodarczej, ale także w branży magazynowej. Szacuje się, że w ciągu roku zwiększy się skala dostarczanych przesyłek zamawianych ze sklepów on-line aż o 70%. Wraz z rozwojem gałęzi e-commerce, przewiduje się podwyżki cen dostaw w skali 7-10%. 

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 2/2019

Colian Logistic w Panattoni Park Wrocław IX

magazyn_Colian Logistic.jpg

Colian Logistic, spółka należąca do grupy Colian Holding SA., lidera na rynku spożywczym przeniosła się do nowego magazynu w okolicach Wrocławia. Firma wynajęła 7 250 mkw. powierzchni magazynowo – biurowej w Panattoni Park Wrocław IX. W transakcji najmu doradzała firma AXI IMMO. 

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

W poprzednich numerach

Tematy omawiane w poprzednich numerach:

Reklama