Mówiąc o optymalizacji logistyki i łańcucha dostaw często najpierw myślimy o takich innowacjach jak automatyzacja i robotyzacja magazynów. Robotyzacja coraz częściej okazuje się najlepszą strategią rozwoju przedsiębiorstwa. Dzieje się tak, ponieważ w ostatnich latach radykalnie zmienił się stosunek całkowitych kosztów posiadania robotów do korzyści, które przynoszą. Taka inwestycja wciąż jest jednak poważnym przedsięwzięciem i wymaga dobrego planowania oraz rzetelnych kalkulacji. W FM Logistic CE robotyzacja jest sukcesywnie rozwijana w wielu obszarach, wykorzystujemy m.in. drony do inwentaryzacji stocku, roboty AGV, a także te wspierające procesy pakowania i co-packingu.

Jak zoptymalizować logistykę, magazynowanie i łańcuch dostaw - dlaczego warto wprowadzić w firmie robotyzację procesów?

Doceniliśmy również potencjał drzemiący w możliwościach automatyzacji powtarzalnych procesów z wykorzystaniem narzędzi RPA (Robotic Process Automation). Projekt ten rozpoczęliśmy w 2018 roku i kontynuujemy z sukcesem do dziś, to dobry kierunek, od którego warto rozpocząć optymalizację logistyki.

Po co jest RPA?

RPA to technologia automatyzacji powtarzalnych procesów biznesowych z wykorzystaniem programów komputerowych (robotów). Przez proces biznesowy rozumiemy tu zestaw działań o charakterze mierzalnym, oparty na jasnych regułach, mający określoną kolejność i zaprojektowany w celu dostarczania konkretnego rezultatu. Robot natomiast, to oprogramowanie automatyzujące określone czynności wykonywane przez człowieka (wiernie je odtwarzające na poziomie interfejsu użytkownika bądź w tle) w trakcie realizacji danego procesu biznesowego.

W FM Logistic CE technologię RPA wykorzystujemy m.in. w administracji, jako element usprawnienia takich procesów, jak np. powiązanie faktur z zamówieniem magazynowym lub zleceniem transportu, zamawianie i awizacja transportu, przygotowywanie zamówień do pickingu, uzupełnienie statusów zamówień online, weryfikacja wartości, raportowanie itp. Liczba tego typu procesów jest zazwyczaj bardzo długa, dlatego warto zacząć od przeglądu i analizy procesów, angażując działy operacyjne w przedsiębiorstwie. Kolejnym etapem jest mapowanie procesów w celu ich uporządkowania i eliminacji zbędnych kroków, a następnie wytypowania tych z potencjałem do robotyzacji. Ten element powinien bowiem pojawić się po maksymalnej optymalizacji procesu manualnego.

Jakie procesy robotyzować?

Procesy z potencjałem do robotyzacji to przede wszystkim takie, które są ustandaryzowane, niewymagające dużych modyfikacji w dłuższej perspektywie czasu, powtarzalne, często realizowane, przetwarzające dane wejściowe ustrukturyzowane w postaci cyfrowej, z małą liczbą wyjątków, w miarę proste. A także te, które są najbardziej problematyczne, czyli tam, gdzie występuje najwięcej niezgodności wynikających z błędów ludzkich. Zazwyczaj w pierwszej kolejności automatyzowane są procesy z obszaru finansów, gdyż tam występuje duża schematyczność i łatwo o wymierne korzyści. Tak też rozpoczęliśmy robotyzację w naszej organizacji.

Pierwszy wdrożony w FM Logistic CE robot ma za zadanie nakładać lub zwalniać blokady płatnicze dla dostawców. Inne sprawdzają zobowiązania i należności, a następnie tworzą kompensaty, wynikiem czego jest plik płatności, który należy przesłać do serwisu internetowego banku. Jeszcze inny z wykorzystaniem oprogramowania OCR (Optyczne Rozpoznawanie Znaków) digitalizuje faktury i tworzy listy dostawców w systemie klasy ERP.

Zalety RPA

Tu dochodzimy do pytania jak ocenić skuteczność i korzyści płynące z wdrożenia robota. Do tego zagadnienia można podejść na różne sposoby. Kryteria oceny skuteczności robota powinny być w zasadzie opracowywane osobno dla każdego projektu.

Bardzo często wskaźnikiem takim może być liczba uwolnionych godzin, czyli czas, który pracownik musiałby poświęcić na wykonanie danej czynności, a który może obecnie przeznaczyć na realizację innych zadań.

Innym elementem może być poprawa szybkości realizacji danego procesu lub jego elementu, czy też eliminacja błędów wynikających często z ograniczonej dostępności czasowej pracownika, który w natłoku zadań do realizacji może coś przeoczyć, źle skopiować i wkleić, nieprawidłowo przeliczyć itd. Po wdrożeniu robota do automatycznej korekty zamówień dla jednego z naszych klientów zauważyliśmy, że dzieje się to 5 razy szybciej, niż gdy robił to człowiek.

Zalety płynące z zastosowania RPA nie ograniczają się jednak tylko do wskaźników, a są znacznie szersze i wpływają na całą organizację. Zaliczają się do nich m.in.:

  • zwiększenie kreatywności pracowników poprzez odciążenie ich od nudnych, żmudnych, powtarzalnych czynności,
  • polepszenie komfortu ich pracy np. poprzez brak konieczności nadgodzin (roboty mogą pracować 24 godziny na dobę),
  • usprawnienie procesów poprzez likwidację tzw. wąskich gardeł,
  • obniżenie kosztów wykonywania procesów,
  • zwiększenie zadowolenia klientów.

W wielu organizacjach RPA jest też przyczynkiem do standaryzacji i optymalizacji procesów biznesowych.

Oczywiście elementem, którego nie można pominąć jest czas wdrożenia robota, który średnio powinien zamknąć się w granicach 1 miesiąca, a więc jest to rozwiązanie szybko dostępne. Decydując się na RPA zazwyczaj nie ma też potrzeby znaczącej ingerencji w istniejącą infrastrukturę informatyczną, co z kolei obniża koszty.

Przede wszystkim jednak RPA to dla operatora logistycznego ważny element budowania przewagi konkurencyjnej, oferowanie klientom usług dodanych, budowanie kompetencji i kultury automatyzacji w firmie. Tak właśnie postrzegamy to zagadnienie w FM Logistic CE. Obecnie pracujemy nad około 30 projektami, a do końca 2022 roku chcemy zrobotyzować 1/3 procesów back office. Jednocześnie szkolimy naszych pracowników, w tym kierowników operacyjnych i opiekunów klientów, aby uwrażliwić ich na planowanie obsługi administracyjnej w kierunku RPA oraz projektowanie zoptymalizowanych usług mających potencjał do robotyzacji. W ten sposób usprawniamy cały łańcuch dostaw.

Zobacz również

Optymalizacja doboru systemu regałów i wybór wózków widłowych. Jak to policzyć ‑ część 1

Optymalizacja doboru systemu regałów i wybór wózków widłowych. Jak to policzyć - część 1

Poprawa wydajności prac magazynu coraz częściej ma miejsce dzięki automatyzacji oraz mechanizacji procesów. Jednakże większość operacji magazynowych w dalszym ciągu odbywa się z wykorzystaniem standardowych regałów (APR), a do obsługi rozładunku, składowania, konfekcjonowania i załadunku towarów wykorzystywane jest również standardowe wyposażenie służące obsłudze tych procesów (tzw. wyposażenie handlingowe).

Czytaj więcej
Tekst otwarty Promocyjny nr 4-5/2020

Nowa czerwona ćwierćpaleta LPR

Nowa czerwona ćwierćpaleta LPR

LPR La Palette Rouge to międzynarodowa firma logistyczna zajmująca się dostarczaniem oraz wynajmowaniem palet, obsługująca głównie branżę FMCG oraz sieci handlowe. Założona w Tuluzie (na południu Francji) w roku 1992 firma LPR zarządza ponad 80 milionami palet rocznie oraz ma ponad 25 000 punktów odbioru palet.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama