Mecalux – przeglądy instalacji regałowych

5_architectural-design-architecture-building-2096578.jpg
Tekst otwarty Promocyjny nr 1/2019

W celu minimalizacji ryzyka wypadków wszystkie elementy magazynu muszą być w dobrym stanie technicznym. Sporządzenie planu kontroli okresowych, dostosowanego do każdego magazynu i uwzględniającego jego specyficzne warunki, a następnie rygorystyczne przestrzeganie terminów oraz konserwacja polegająca na wymianie uszkodzonych elementów są niezbędne do dopuszczenia systemu składowania do użytku.

W celu minimalizacji ryzyka wypadków wszystkie elementy magazynu muszą być w dobrym stanie technicznym. Sporządzenie planu kontroli okresowych, dostosowanego do każdego magazynu i uwzględniającego jego specyficzne warunki, a następnie rygorystyczne przestrzeganie terminów oraz konserwacja polegająca na wymianie uszkodzonych elementów są niezbędne do dopuszczenia systemu składowania do użytku, a co za tym idzie – do zagwarantowania bezpieczeństwa pracownikom, ładunkom oraz instalacji.

W przypadku magazynów o dużym natężeniu pracy i rotacji ładunków plan przeglądów powinien obejmować:

 • codzienne oględziny wykonywane przez pracowników magazynu w celu wykrycia łatwo dostrzegalnych nieprawidłowości i ich bezzwłocznej naprawy,
 • kontrolę tygodniową wykonywaną przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo systemu składowania, podczas której sprawdza się pion konstrukcji i wszystkich części składowych na dolnych poziomach, a także zgłasza się wszelkie uszkodzenia,
 • kontrola miesięczna wykonywana przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo systemu składowania, obejmująca sprawdzenie ogólnych kwestii porządku i czystości w magazynie oraz zgłoszenie, ustalenie i informację o uszkodzeniach,
 • coroczny przegląd instalacji wykonywany przez zewnętrznego eksperta, który ocenia stan wszystkich elementów instalacji, według wytycznych normy PN-EN 15635. Jest to podstawowy czynnik, który pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo oraz dobry stan instalacji. Kontrola ta jest przeprowadzana przy uwzględnieniu takich kluczowych zagadnień, jak:
  • ogólny stan regałów,
  • stan palet i ich odpowiednie zastosowanie,
  • zgodność instalacji z założeniami projektowymi,
  • zastosowanie wózków widłowych oraz jednostek ładunkowych odpowiednich do regałów,
  • widoczność i czytelność tabliczek znamionowych,
  • prawidłowość wykonywania manewrów przez operatorów wózków widłowych,
  • porządek i czystość w korytarzach,
  • występowanie oraz konieczność zastosowania osłon na słupach,
  • pęknięcia, wgłębienia oraz uszkodzenia podłoża,
  • tolerancje oraz występujące odkształcenia regałów, nieprzekraczające określonych granic,
  • oznaczenie elementów uszkodzonych,
  • powiadomienie o ryzyku i konieczności natychmiastowego rozładunku.

Celem przeprowadzania okresowych kontroli instalacji jest wykrycie, zarejestrowanie oraz powiadomienie osób odpowiedzialnych o wszelkich nieprawidłowościach, a w konsekwencji usunięcie wszystkich usterek mogących negatywnie wpływać na bezpieczeństwo personelu, ładunków i regałów magazynowych.

Wszelkie uszkodzenia regałów magazynowych obniżają zarówno ich wytrzymałość, jak i współczynniki bezpieczeństwa uwzględnione w obliczeniach instalacji. Osoby przeszkolone w zakresie określania ryzyka uszkodzonych elementów wiedzą, w jaki sposób należy sprawdzić stan elementu, który w zależności od stopnia deformacji oznaczany jest samoprzylepnymi etykietami w kolorze zielonym, pomarańczowym lub czerwonym.

Elementy oznaczone na czerwono są sklasyfikowane jako stwarzające największe zagrożenie. W ich przypadku konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań. Norma PN-EN 15635 zaleca wymianę, a nie naprawę wszelkich uszkodzonych elementów. Jeśli uszkodzonym elementem jest belka nośna, należy natychmiast rozładować cały poziom, natomiast w przypadku ram – dwa przyległe moduły. Do czasu wymiany uszkodzonych elementów na nowe, regał nie może być używany.

Uszkodzenie sklasyfikowane jako pomarańczowe oznacza, że nie jest konieczny natychmiastowy rozładunek, ale działania naprawcze należy podjąć możliwie najszybciej. Po rozładowaniu uszkodzonych poziomów należy je odpowiednio oznaczyć i wyłączyć z użytku do momentu wymiany uszkodzonego elementu na nowy.

Elementy oznaczone na zielono mogą być używane, ponieważ deformacje nie zostały przekroczone. Wymagają one jedynie nadzoru przy kolejnej kontroli stanu technicznego.

Zespół techniczny producenta lub dostawcy systemów składowania jest najodpowiedniejszy do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego, ponieważ zna kryteria dokonanych obliczeń, a także właściwości i wytrzymałość zainstalowanych regałów oraz zastosowanych profili. Współpraca użytkownika z producentami lub dostawcami regałów i pozostałych elementów wyposażenia magazynu gwarantuje bezpieczne i racjonalne użytkowanie instalacji.

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 3-1/2020

#bezpiecznetargi

EXPO Kraków.jpg

Czy targi mogą być bezpieczne? – to jedno z najczęstszych pytań zadawanych przez wystawców jak i  odwiedzających po ogłoszeniu przez Rząd kolejnego etapu odmrażania ograniczeń. Pracownicy Targów w Krakowie ostatnie tygodnie poświęcili na opracowanie standardów dla wydarzeń, które odbędą się w nowych warunkach sanitarnych. Jedno jest pewne - przy zachowaniu odpowiednich procedur będzie bezpiecznie i komfortowo.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 3/2020

AXI IMMO prezentuje raport „Polski Rynek Magazynowy w I kwartale 2020”

Raport_cov.jpg

Całkowite zasoby rynku powierzchni magazynowych i logistycznych na zakończenie I kw. 2020 roku wyniosły ponad 18,95 mln mkw. (+15% r/r).  Dobry wynik był głównie zasługą niesłabnącego popytu (-5% r/r) ze strony najemców, a także stabilnych stawek czynszów, które pomimo rozwijającej się  pandemii COVID-19 utrzymały swoją wysokość na większości rynków. Natomiast po stronie inwestycyjnej, tylko w I kw. 2020 roku wielkość transakcji była porównywalna z całym 2019 rokiem.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 3-1/2020

Efektywna dezynfekcja gorącą parą wodną

Karcher1.jpg

Gdy spotykamy się z epidemią jednym z najważniejszych zadań staje się właściwa dezynfekcja, nie tylko własnych rąk, ale przedmiotów oraz powierzchni. Jej zadaniem jest niszczenie aktywnie rosnących i wegetatywnych mikroorganizmów drobnoustrojowych do określonego poziomu, który jest odmienny dla bakterii i dla wirusów.  

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama