O ile polskie przepisy dość ogólnikowo traktują kwestię bezpieczeństwa regałów magazynowych, o tyle normy odpowiadające za ich użytkowanie określają tę kwestię bardzo precyzyjnie. Zgodnie z zapisami normy PN-EN 15635:2010 jedną z niezbędnych czynności zapewniających bezpieczeństwo w magazynie jest drobiazgowa kontrola stanu regałów.

Regały do przeglądu

Pomimo bardzo szybko rosnącej liczby magazynów wyposażonych w regały w naszym kraju wciąż nie ma przepisów, które jednoznacznie nakładałyby obowiązek i określałyby sposób kontroli tych urządzeń. Oczywiście zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest zobowiązany do „ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki” (art. 207) oraz do tego, aby „stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami (...) oraz uwzględniały zasady ergonomii” (art. 215). Są to jednak określenia bardzo ogólnikowe. Nieco bardziej szczegółowe jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.). Wynika z niego między innymi obowiązek zapewnienia przez pracodawcę „systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalenia sposobów rejestracji nieprawidłowości i metod ich usuwania (§40 ust. 1)”. Na próżno jednak będziemy w nim szukali wytycznych dotyczących zakresu i sposobu przeprowadzania takiej kontroli.

Dokument, na którym powinniśmy bazować i który może być podstawą do interpretacji wszystkich wymienionych wcześniej zapisów to norma PN-EN 15635:2010. Stosowanie jej jest obecnie dobrowolne. Chcąc jednak zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa w magazynie, warto się z tymi procedurami zapoznać i stosować je w czasie regularnych kontroli systemów składowania.

Pozostałe 81% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Optymalizacja doboru systemu regałów i wybór wózków widłowych. Jak to policzyć ‑ część 1

Optymalizacja doboru systemu regałów i wybór wózków widłowych. Jak to policzyć - część 1

Poprawa wydajności prac magazynu coraz częściej ma miejsce dzięki automatyzacji oraz mechanizacji procesów. Jednakże większość operacji magazynowych w dalszym ciągu odbywa się z wykorzystaniem standardowych regałów (APR), a do obsługi rozładunku, składowania, konfekcjonowania i załadunku towarów wykorzystywane jest również standardowe wyposażenie służące obsłudze tych procesów (tzw. wyposażenie handlingowe).

Czytaj więcej
Tekst otwarty Promocyjny nr 4-5/2020

Nowa czerwona ćwierćpaleta LPR

Nowa czerwona ćwierćpaleta LPR

LPR La Palette Rouge to międzynarodowa firma logistyczna zajmująca się dostarczaniem oraz wynajmowaniem palet, obsługująca głównie branżę FMCG oraz sieci handlowe. Założona w Tuluzie (na południu Francji) w roku 1992 firma LPR zarządza ponad 80 milionami palet rocznie oraz ma ponad 25 000 punktów odbioru palet.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama