int(1) int(2) Bezpieczeństwo maszyn i pracowników | Produkcja | Magazynowanie i Produkcja

Zasada działania przekaźników i sterowników bezpieczeństwa wykorzystuje reagowanie na zmianę pewnej wielkości fizycznej wejściowej (np. natężenia prądu, napięcia, ciśnienia, temperatury itp.) w taki sposób, że po przekroczeniu pewnej wartości wielkość wyjściowa zmienia się skokowo. Specjalne urządzenia projektuje się z myślą o aplikacjach związanych z bezpieczeństwem.

Cechy

Dostępne na rynku przekaźniki i sterowniki bezpieczeństwa, w zależności od modelu, mogą być stosowane w aplikacjach wymagających różnych kategorii bezpieczeństwa. I tak też odpowiednie przekaźniki służą do zabezpieczania osób w aplikacjach niskiego ryzyka (kategoria 2 według ­EN954-1), takich jak: maszyny tekstylne, maszyny dla przemysłu drzewnego czy też ochrona dostępu. Produkowane są zgodnie z normami EN61496-1 i IEC61496-2, i spełniają wymagania zawarte między innymi w Dyrektywie Maszynowej – 2006/42/WE, Dyrektywie Niskonapięciowej – 2006/95/WE oraz w Dyrektywie EMC – 2004/108/WE.

Dostępne są również urządzenia kategorii 4. oraz kategorii 3. Służą one do zapewnienia bezpieczeństwa osób w przypadku zetknięcia z niebezpiecznymi maszynami i elementami aż do ryzyka klasy 4. Przekaźniki bezpieczeństwa tego typu stosuje się najczęściej w prasach metalu oraz robotach.

Na rynku nie brakuje przekaźników uwzględniających wymagania najnowszych standardów bezpieczeństwa (IEC61496, EN61496-1), które są w stanie zapewnić bezpieczną pracę, tzw. aplikacji wysokiego ryzyka aż do kategorii 4. (PN-EN954-1), takich jak prasy, roboty i inne potencjalnie niebezpieczne maszyny. Stąd też zastosowanie takich przekaźników obejmuje tzw. systemy średniego ryzyka, czyli paletyzery, owijarki, linie automatyczne itp.

Bezpieczny silnik

Specjalne przekaźniki i sterowniki stosuje się celem zabezpieczenia pracy urządzeń i podzespołów elektrycznych. I tak też dla zapewnienia ciągłości działania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów niezbędne jest stosowanie urządzeń mających na celu ochronę przed przeciążeniami. Istotne jest także zapobieganie nadmiernemu wzrostowi temperatury. Przydatne zatem mogą okazać się w elektrycznych systemach przemysłowych elektroniczne przekaźniki rezystancyjne. Współpracują one z czujnikami łączonymi szeregowo. Urządzenia tego typu odporne są na działanie czynników zewnętrznych dzięki obudowie zalanej masą silikonową. Zestyki wyjściowe są zamknięte, jeżeli temperatura mierzona przez poszczególne czujniki jest prawidłowa oraz gdy obecne jest napięcie zasilania. W przypadku, gdy wzrost temperatury w czujnikach spowoduje wzrost rezystancji, wyjście zostaje otwarte. Ponowne zamknięcie następuje w momencie, gdy temperatura w obwodzie czujników spadnie do określonej wartości. Zamknięcie styku wyjścia następuje również w przypadku zaniku napięcia zasilania.

 

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Automatyzacja magazynów w branży e-commerce

mip_2_48.jpg

Polska znajduje się wśród krajów o najwyższej dynamice wzrostu sektora e-commerce. Szacunki na rok 2019 mówią o osiągnięciu pułapu 45, a nawet 50 miliardów złotych w handlu online, według raportu Gemius „E-commerce w Polsce 2019” już 62% internautów robi zakupy w Internecie.

Czytaj więcej

Zastosowanie robotów współpracujących w przemyśle kluczem wzrostu efektywności produkcji

Nie ma wątpliwości co do tego, że roboty współpracujące, czyli tzw. koboty, pozwalają na podniesienie wydajności pracy praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. Urządzenia tego typu doskonale sprawdzają się przy wykonywaniu krótkich i szybkich zadań oraz powtarzających się czynności wymagających dużej dokładności. Chodzi tutaj np. o pobieranie i układanie części, elementów itp., a także załadunek i rozładunek, sortowanie lub podawanie czy dokładne składanie.

Czytaj więcej

Rola systemów monitoringu stanu technicznego, diagnostyki i detekcji błędów w systemach przemysłowych dążących do idei industry 4.0

mip_2_40.jpg

Czy idea przemysłu czwartej generacji może być urzeczywistniona bez rewolucji w strategii działania systemów utrzymania ruchu? Czy człowiek będzie miał szansę nadal odgrywać kluczową rolę w zabezpieczeniu technicznym funkcjonowania przedsiębiorstw?

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

W poprzednich numerach

Tematy omawiane w poprzednich numerach:

Reklama