Informacja zarządcza w obszarze produkcyjnym odgrywa ważną rolę, gdyż koszty wytworzenia wyrobów gotowych w przychodach spółek produkcyjnych stanowią ich istotną część. Musi być ona wiarygodna i szybko dostarczona, ponieważ służy menedżerom wydziałów produkcyjnych do podejmowania decyzji skutkujących konsekwencjami finansowymi nie tylko dla samego zakładu produkcyjnego, ale również dla całego przedsiębiorstwa lub grupy kapitałowej.

Właściwa informacja zarządcza umożliwia prawidłowe wykonywanie bieżących i planowanie przyszłych działań operacyjnych oraz poprawia efektywność procesu podejmowania decyzji. Powinna być dopasowana do potrzeb odbiorców – zbyt duża ilość informacji, napływająca do menedżerów wyższych szczebli zarządzania, sprawia, że są oni zaangażowani w procesy decyzyjne, które mogłyby zostać zrealizowane przez kierowników komórek organizacyjnych niższych szczebli.

Informacja zarządcza w produkcji

Informacja zarządcza w obszarze produkcji może odnosić się zarówno do celów strategicznych (wybranie lokalizacji na budowę hali produkcyjnej, wybór technologii produkcji itp.), jak również do celów operacyjnych (budżetowanie, planowanie personelu i maszyn, sprawdzanie jakości itp.).

W celu uzmysłowienia sobie, jakie informacje są istotne w kontekście zarządzania zakładem produkcyjnym, należy rozłożyć proces produkcyjny na czynniki pierwsze oraz wskazać te elementy, które są kluczowe na jego wybranych etapach. Efektem finalnym tego procesu są wyroby gotowe, które muszą zostać wytworzone w ściśle określonej technologii, w ramach zdefiniowanych kosztów oraz w określonym czasie.

W dużym uproszczeniu proces produkcyjny polega na przetworzeniu surowców w wyroby gotowe i można go podzielić na następujące etapy:

 • przyjęcie zamówienia na wytworzenie określonego wolumenu wyrobów gotowych,
 • sprawdzenie dostępności surowców na stanie magazynowym oraz złożenie dyspozycji zakupu brakujących ilości,
 • zaplanowanie zasobów: pracownicy, maszyny i urządzenia na liniach produkcyjnych oraz specjalistyczne narzędzia,
 • wyprodukowanie wyrobu gotowego w zaplanowanej wielkości i o określonych parametrach,
 • sprawdzenie jakości wyprodukowanego asortymentu,
 • przesunięcie wytworzonych ilości produktów do magazynu lub bezpośrednia wysyłka zamówienia do klienta.

Mając szczegółową wiedzę o procesie produkcyjnym, łatwiej odpowiedzieć sobie na pytanie, jakich właściwie informacji potrzebują osoby odpowiedzialne za centra zysków i kosztów, aby skutecznie prowadzić zakład produkcyjny.

Przykładami decyzji biznesowych podejmowanych przez menedżerów w obszarze zarządzania zakładem produkcyjnym są m.in.:

 • zakupić czy produkować we własnym zakresie,
 • zastosować alternatywne rodzaje materiałów bezpośrednich bądź ich mieszanek,
 • zastosować inne rodzaje technologii,
 • przesunąć produkcję wybranych wyrobów gotowych na inne linie produkcyjne lub typy maszyn,
 • zlikwidować stanowiska pracy, które mogą zostać zautomatyzowane lub zastąpione pracą mechaniczną (np. frezarka zamiast ręcznej obróbki).

Elementy informacji zarządczej

Przykładowe elementy informacji zarządczej w zakładzie produkcyjnym zostały przedstawione w Tabeli 1.

Źródła pozyskania informacji zarządczej

Istnieje wiele źródeł, z których mogą zostać pozyskane informacje istotne w procesie podejmowania decyzji związanych z obszarem produkcyjnym.

1. SYSTEM INFORMACJI zarząd­czej(Management Information System, MIS)

Bez odpowiednich narzędzi oraz wiarygodnych i aktualnych informacji menedżerowie nie są w stanie podjąć świadomej decyzji usuwającej niepożądany stan. Podejmowanie decyzji wiąże się w takich warunkach ze zwiększonym poziomem ryzyka wdrożenia środków, które nie przyniosą poprawy albo wręcz przyczynią się do osiągnięcia efektu odwrotnego do zamierzonego.

Dyrekcję zakładu produkcyjnego oraz menedżerów wydziałów produkcyjnych w codziennej pracy wspiera System Informacji Zarządczej (Management Information System, MIS). Oferuje on m.in. kilka podstawowych raportów:

 • raport wyników rzeczywistych i zabudżetowanych zakładu produkcyjnego: przychody to iloczyn wielkości wyprodukowanej i skalkulowanych cen ewidencyjnych, natomiast w kategorii kosztów wyróżniamy: zużycie materiałów, wynagrodzenia bezpośrednie, koszty wydziałów działalności podstawowej i pomocniczej, amortyzacja narzędzi specjalistycznych itp.;
 • raport syntetycznych i analitycznych kosztów rzeczywistych i zabudżetowanych: łącznie oraz według miejsc powstawania kosztów. Możliwe jest wygenerowanie pojedynczych księgowań. Planowane koszty zmienne w ciągu roku są przeliczone w budżecie elastycznym do rzeczywistej wielkości produkcji;
 • raport personalny: przedstawia w ujęciu miesięcznym liczbę zatrudnionych pracowników według grup roboczych, zwolnienia i odejścia dobrowolne, nowe etaty.

Jednym z głównych bieżących zadań dyrekcji zakładu produkcyjnego jest aktywny udział w procesie budżetowania. Planowanie jest priorytetowym procesem, gdyż stanowi podstawę do podejmowania odpowiednich działań korygujących w momencie zaistnienia odchyleń od stanu pożądanego.

System Informacji Zarządczej obszaru produkcyjnego dostarcza danych o poniesionych kosztach na wytworzenie określonej wielkości produkcji za poprzednie miesiące oraz o odchyleniach od standardów w rozbiciu na kategorie odchyleń (cenowe, ilościowe, strukturalne, wydajnościowe).

Na przykład informacja o zmniejszeniu wydajności maszyn, uniemożliwiająca w warunkach pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych realizację zaplanowanego wolumenu produkcji, powinna zostać wykorzystana, aby uniknąć, z jednej strony, pogorszenia wizerunku u klientów firmy, a z drugiej, utraty marży na sprzedaży większej liczby produktów. Nawet stosunkowo niewielkie usprawnienia w procesie produkcyjnym bazujące na rzetelnej informacji zarządczej mogą spowodować zwiększenie wydajności i efektywności kosztowej w procesie wytwarzania.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Czy warto robotyzować procesy? Jak właściwie dobrać robota przemysłowego do sterowania procesami?

MiP_3_94.jpg

Zalet wynikających ze stosowania robotów przemysłowych jest wiele. Stąd też robotami interesuje się coraz więcej branż przemysłu. Dzięki robotom wiele czynności, które były wykonywane ręcznie jest realizowanych w sposób automatyczny.

Czytaj więcej

Automatyzacja jako alternatywa dla braków kadrowych na produkcji

MiP_3_88.jpg

„Obyś żył w ciekawych czasach” – to słynne chińskie przekleństwo, które z jednej strony powoduje w nas bunt przeciw zmianie, a z drugiej, szczególnie dla tych, dla których zmiana jest jedną z trzech pewnych rzeczy na świecie (obok śmierci i podatków), jest wyzwaniem, z którym trzeba się zmierzyć. Obecnie takim zmaganiem się z naszymi, zdecydowanie ciekawymi czasami, są braki personalne.

Czytaj więcej
Promocyjny nr 3/2020

Desto – lider automatyki przemysłowej

MiP_3_46.jpg

Obecnie wiele firm produkcyjnych robotyzuje swoje hale produkcyjne bez względu na branżę, w jakiej działa. Głównymi zaletami zastosowania automatyki przemysłowej jest zwiększona produktywność, poprawa jakości produktu oraz ułatwiona kontrola, niższe koszty oraz w pewnym sferach wyłączenie czynnika ludzkiego i większe bezpieczeństwo samego pracownika. Głównym zakresem działalności firmy Desto jest kompleksowa dostawa produktów z zakresu automatyki przemysłowej, chłodniczej, ciepłowniczej oraz falowników i softstartów.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama