Optymalizacja procesów produkcyjnych oraz elastyczne planowanie przepływu materiałów – to główne zagadnienia, nad którymi nieustannie pracują współcześni specjaliści odpowiedzialni za planowanie pracy w zakładach produkcyjnych i firmach logistycznych. NORD Drivesystems już od ponad 50 lat zapewnia swoim klientom rozwiązania napędowe. Jakie mamy doświadczenia i propozycje w tym zakresie? Poniżej przedstawiamy nasz pogląd na optymalizację wykorzystania przestrzeni, elastyczność, trwałość, energooszczędność i kompatybilność elektromagnetyczną systemów transportowych.

Wykorzystanie przestrzeni to niewątpliwie jedno z najtrudniejszych zadań do wykonania. Wzrost produkcji czy zwiększenie liczby usług oznacza zwiększenie przepływu materiałów. Naturalną konsekwencją w takich przypadkach jest rozbudowa firmy w zakresie zajmowanej powierzchni. Powstają nowe hale, magazyny i linie transportowe. Główne zadanie logistyków w takich przypadkach to optymalizacja zadań transportowych na rosnących odległościach i automatyzacja procesów magazynowych. Zadanie komplikuje się, gdy miejsce na rozbudowę jest ograniczone. Buduje się wtedy linie transportowe umieszczone na kilku poziomach i szuka się systemów magazynowych zajmujących możliwie najmniej powierzchni. Jako że współcześnie systemy transportowe wymagają zaawansowanych rozwiązań z zakresu sterowania, sekcje transportowe składają się z krótkich odcinków, gdzie każdy z nich ma własny napęd. A każdy napęd wymaga zasilenia, zabezpieczenia oraz okablowania. Taki osprzęt umieszcza się w szafach elektrycznych, a te z kolei zajmują cenne miejsce. Z tego głównie powodu ok. 10 lat temu zaczął się dynamiczny rozwój zdecentralizowanej techniki napędowej, gdzie sterowanie w postaci przetwornicy częstotliwości integruje się z napędem. Przetwornice umieszcza się wprost na silniku lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Elastyczność – ten wymóg ma szczególne znaczenie w systemach transportu, gdzie często modyfikuje się układ linii lub stawia się na szybkość dokonywania operacji przebudowy lub serwisu. Często takie systemy transportowe są wyposażone w szereg czujników, które wykorzystywane są przez nadrzędny system sterowania. Czujniki, jak również kable silnikowe oraz zasilające, zakończone są przemysłowymi wtykami w takim układzie kodowania, że ryzyko błędnego podłączenia jest wykluczone. Przetwornica umieszczona jest na konstrukcji przenośnika lub na ścianie w taki sposób, aby obsługa miała doń łatwy dostęp. Wprost na przetwornicy znajdują się również wyłącznik serwisowy oraz przełącznik kluczykowy do sterowania w trybie ręcznym. Dla systemów transportu, gdzie obsługa jest zmuszona dokonywać czynności serwisowych lub innych wymagających odłączenia fragmentu linii od zasilania, takie rozwiązanie cechuje się unikatowymi cechami, jeśli idzie o kompaktowość budowy oraz liczbę realizowanych funkcji w ramach ograniczonej przestrzeni.

Trwałość – systemy transportu podlegają zmiennym obciążeniom. Zależnie od budowy przenośnika możemy mieć do czynienia ze zużyciem łańcucha, taśmy, rolek, łożysk itd. Możemy mieć również do czynienia z usterkami wynikającymi z zaistnienia blokady lub przeciążenia urządzenia. Każdy przestój, szczególnie ten nieplanowany, oznacza koszty materiałowe oraz te wynikające z utraconych korzyści, jak również szereg nakładów wynikających z przeorganizowania pracy. Z tych powodów preferuje się stosowanie napędów walcowych odpornych na zużycie, a elektronikę napędową programuje się tak, by – gdy to możliwe – obniżać prędkość przenośnika i minimalizować zużycie części oraz zabezpieczać układ przed skutkami przeciążenia. Nawet w przypadku prostych przenośników rolowych, napędzanych łańcuchem, zastosowanie zdecentralizowanych układów miękkiego rozruchu NORDAC START wyraźnie ogranicza zużycie rolek i łańcuchów, w porównaniu do klasycznego rozruchu wprost z sieci.

Energooszczędność – wprowadzenie sterowania prędkością systemów transportowych samo w sobie wnosi poprawę wskaźników efektywności. Obniżenie prędkości to pierwszy krok w stronę oszczędzania. NORD Drivesystems w swoich systemach napędowych wprowadził dodatkowa funkcję – polega ona na ograniczeniu strat prądowych i magnetycznych w silnikach. Naturalnie, silniki, gdy są niedociążone, mają obniżoną sprawność, ale elektronika napędowa NORD umożliwia wpływanie na poszczególne parametry pracy silnika, tak że wymusza obniżenie prądów magnesujących, które są głównym źródłem strat w silnikach niedociążonych. Skutek jest taki, że napędy dopasowują swój stan namagnesowania do stanu niezbędnego dla aktualnego obciążenia przy zachowaniu zadanej prędkości. Pozwala to na wypracowanie nawet 30% oszczędności w zużyciu energii elektrycznej konsumowanej przez napędy.

Kompatybilność elektromagnetyczna – każda przetwornica to urządzenie energoelektroniczne. Takie urządzenia, jak każde inne nieliniowe odbiorniki energii, są źródłem zakłóceń elektromagnetycznych. Im więcej odbiorników nieliniowych stanowiących źródło zakłóceń oraz im więcej układów automatyki wrażliwych na zakłócenia jak czujniki, skanery, kamery, tym więcej potencjalnych problemów do rozwiązania. Każda przetwornica częstotliwości NORD ma w standardzie wbudowane filtry przeciwzakłóceniowe. Jeśli napędów mamy dużo, ujawnia się kolejna zaleta systemów zdecentralizowanych – przetwornica częstotliwości na silniku to brak kabla ekranowanego jako źródła potencjalnych zakłóceń.

Służymy Państwu pomocą w wyborze najlepszego rozwiązania napędowego – NORD Napędy Sp. z o.o.
tel. 12 288 99 00 www.nord.com

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 1/2019

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix - mata do izolacji kanałów i urządzeń wentylacyjnych

produkty_paroc_z_serii_alucoat_szpital_1_.jpg

Wysokiej jakości materiały budowlane, nowoczesne wyposażenie, zaawansowane rozwiązania konstrukcyjne… bezpieczeństwo budynków i wygoda ich użytkowania to suma wielu czynników – tych, które widać na pierwszy rzut oka i tych, pozostających nieco w cieniu. Jednym z nich jest izolacja kanałów i urządzeń wentylacyjnych, która dba o ograniczenie potencjalnych strat ciepła i utrzymanie odpowiedniej temperatury, chroni stalowe przewody przed korozją, gwarantuje użytkownikom komfort akustyczny. To i znacznie więcej zapewnia wszechstronna mata PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix!

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 1/2019

Bezpieczeństwo pracy w I półroczu 2019 r. Jak przedstawiały się wyniki w Przetwórstwie Przemysłowym?

bezpieczenstwo_przemysl_1.jpg

Główny Urząd Statystyczny przedstawił właśnie wstępne dane dotyczące bezpieczeństwa pracy w pierwszym półroczu 2019 r. W całej gospodarce utrzymuje się pozytywny trend – liczba poszkodowany spadła o 7,3%, zmniejszyła się też liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym oraz odnotowano kolejny spadek wskaźnika wypadkowości. Oto jak przedstawiały się dane liczbowe w Przetwórstwie Przemysłowym.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 1/2019

Rodzina niezawodnych PROfesjonalistów. Poznaj maty izolacyjne z serii PAROC Pro!

maty_na_siatce_paroc_1_.jpg

Przy planowaniu i montażu izolacji przemysłowych nie ma miejsca na kompromisy. To od nich w dużej mierze zależy niezawodne funkcjonowanie instalacji, a co za tym idzie – jej trwałość, koszty utrzymania czy zminimalizowanie strat cieplnych. Mądry wybór na początku to gwarancja oszczędności i bezawaryjności przez lata. Tu z pomocą przychodzi pełna, kompleksowa oferta mat izolacyjnych z wełny kamiennej PAROC, z których skorzysta zarówno projektant, jak i wykonawca, a w efekcie końcowym – przewidujący i mądrze kalkulujący inwestor.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama