Gromadzenie informacji eksploatacyjnych jest jednym z istotniejszych wyzwań, przed którym stają służby UR, ponieważ ich kompletność i rzetelność, a następnie ich dogłębna analiza, jest kluczowym narzędziem służącym do zarządzania tym obszarem.

Dobra historia eksploatacyjna pozwala między innymi podejmować świadome decyzje inwestycyjne, decyzje o remontach czy priorytetyzować zadania w obszarze utrzymania ruchu (UR). Historia eksploatacyjna jest również podstawą analiz niezawodnościowych.

Proces gromadzenia danych

W większości przedsiębiorstw produkcyjnych, które wykorzystują znaczne zasoby techniczne, jednym z pierwszych i łatwych do zidentyfikowania źródeł strat są awarie i usterki maszyn. Każda awaria powodująca przestój maszyny, linii produkcyjnej albo nawet całego zakładu niesie za sobą szereg konsekwencji, takich jak: utrata czasu produkcji, koszty usunięcia awarii (części zamienne, praca pracowników własnych, koszty firm zewnętrznych), straty produktu i komponentów, obniżenie jakości produktu czy utrudnienia w całym łańcuchu dostaw.

Pierwszym krokiem w kierunku ograniczenia strat związanych z awariami i usterkami jest rozpoznanie skali problemu poprzez gromadzenie i analizę informacji o zdarzeniach tego typu.

Obecnie w wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych funkcjonują systemy informatyczne umożliwiające rejestrację, w tym CMMS (ang. Computerised Maintenance Management Systems), MES (ang. Manufacturing Execution System). Niestety, często posiadanie narzędzia nie idzie w parze z jego wykorzystaniem, między innymi z takich powodów, jak niepełne lub nieprawidłowe wdrożenie, dodatkowe koszty uruchomienia potrzebnych funkcjonalności czy brak integracji różnych systemów. Jest jednak rozwiązanie, którego koszty są znacznie niższe niż w przypadku wdrożeń i integracji systemów, a elastyczność znacznie większa, czyli dobrze znany Excel.

Dużą zaletą wykorzystania narzędzi opartych na Excelu jest dostępność danych, znajomość programu oraz łatwe wprowadzanie zmian do procesu. W praktyce projektowej konsultanci niejednokrotnie opracowywali i wdrażali systemy rejestracji awarii/przestojów/napraw w celu zainicjowania i wypracowania wśród pracowników klientów nawyku rejestracji tych danych, żeby w późniejszym czasie przenieść wypracowany proces do systemów CMMS/EAM.

Rozpoczęcie rejestracji danych w pierwszej kolejności powinno uwzględnić określenie celów, które chcemy zrealizować oraz wskaźników/wartości, które chcemy śledzić. Rejestry awarii i przestojów są wykorzystywane między innymi do:

  • obliczania wskaźnika dostępności (operacyjnej i/lub technicznej) systemów i podsystemów technicznych,
  • przeprowadzania analiz przyczyn źródłowych awarii (ang. RCFA, Root Cause of Failure Analysis),
  • opracowania i doskonalenia planów prewencyjnych,
  • określania składników majątku do remontu, modernizacji lub wymiany.

Ze względu na charakterystykę napraw, często rejestry te są oddzielnymi narzędziami lub oddzielnymi arkuszami w ramach jednego narzędzia. Rejestry napraw wykorzystuje się do gromadzenia i śledzenia kosztów samych napraw w ujęciu zarówno kosztowym, jak i czasowym. Wydzielenie napraw jako oddzielnego rejestru często podyktowane jest uproszczeniem rejestrów awarii.

Prowadzenie rejestru napraw pozwala m.in. na:

  • obliczanie kosztów UR w koszcie produktu,
  • śledzenie wskaźnika Wrench Time (tzw. czasu na kluczu),
  • śledzenie zużycia części zamiennych,
  • śledzenie rozkładu prac pracowników utrzymania ruchu pomiędzy prace prewencyjne (PM – ang. Preventive Maintenance) i reakcyjne (RM – ang. Reactive Maintenance lub BM – Breakdown Maintenance).

Znając główne cele, związane z prowadzeniem powyższych rejestrów, powinniśmy spojrzeć na zagadnienie również z perspektywy procesu. Rejestr opracowany w Excelu pozostaje tylko narzędziem wykorzystywanym do gromadzenia informacji. Kluczowym celem wdrożenia jest jednak zaprojektowanie procesu, czyli zidentyfikowanie kto, gdzie, kiedy, w jaki sposób i jakie informacje będzie wprowadzał. Przykładowe pytania pojawiające się na poszczególnych krokach procesu przedstawia RYSUNEK 1. Rzeczywistość funkcjonowania rejestrów tego rodzaju pokazuje, że im więcej danych chcemy pozyskać, tym wyższe są koszty całego procesu, a często duża ilość gromadzonych danych nie idzie w parze z korzyściami wynikającymi z ich wykorzystania. Dodatkowo, przy dużej ilości danych, cały proces jest bardziej skomplikowany, a osoby wprowadzające dane (operatorzy, technicy) wykazują większy opór na zmianę.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 1/2019

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix - mata do izolacji kanałów i urządzeń wentylacyjnych

produkty_paroc_z_serii_alucoat_szpital_1_.jpg

Wysokiej jakości materiały budowlane, nowoczesne wyposażenie, zaawansowane rozwiązania konstrukcyjne… bezpieczeństwo budynków i wygoda ich użytkowania to suma wielu czynników – tych, które widać na pierwszy rzut oka i tych, pozostających nieco w cieniu. Jednym z nich jest izolacja kanałów i urządzeń wentylacyjnych, która dba o ograniczenie potencjalnych strat ciepła i utrzymanie odpowiedniej temperatury, chroni stalowe przewody przed korozją, gwarantuje użytkownikom komfort akustyczny. To i znacznie więcej zapewnia wszechstronna mata PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix!

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 1/2019

Bezpieczeństwo pracy w I półroczu 2019 r. Jak przedstawiały się wyniki w Przetwórstwie Przemysłowym?

bezpieczenstwo_przemysl_1.jpg

Główny Urząd Statystyczny przedstawił właśnie wstępne dane dotyczące bezpieczeństwa pracy w pierwszym półroczu 2019 r. W całej gospodarce utrzymuje się pozytywny trend – liczba poszkodowany spadła o 7,3%, zmniejszyła się też liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym oraz odnotowano kolejny spadek wskaźnika wypadkowości. Oto jak przedstawiały się dane liczbowe w Przetwórstwie Przemysłowym.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 1/2019

Rodzina niezawodnych PROfesjonalistów. Poznaj maty izolacyjne z serii PAROC Pro!

maty_na_siatce_paroc_1_.jpg

Przy planowaniu i montażu izolacji przemysłowych nie ma miejsca na kompromisy. To od nich w dużej mierze zależy niezawodne funkcjonowanie instalacji, a co za tym idzie – jej trwałość, koszty utrzymania czy zminimalizowanie strat cieplnych. Mądry wybór na początku to gwarancja oszczędności i bezawaryjności przez lata. Tu z pomocą przychodzi pełna, kompleksowa oferta mat izolacyjnych z wełny kamiennej PAROC, z których skorzysta zarówno projektant, jak i wykonawca, a w efekcie końcowym – przewidujący i mądrze kalkulujący inwestor.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama