int(1) int(2) Rejestr informacji o awariach, przestojach i naprawach | Produkcja | Magazynowanie i Produkcja

Gromadzenie informacji eksploatacyjnych jest jednym z istotniejszych wyzwań, przed którym stają służby UR, ponieważ ich kompletność i rzetelność, a następnie ich dogłębna analiza, jest kluczowym narzędziem służącym do zarządzania tym obszarem.

Dobra historia eksploatacyjna pozwala między innymi podejmować świadome decyzje inwestycyjne, decyzje o remontach czy priorytetyzować zadania w obszarze utrzymania ruchu (UR). Historia eksploatacyjna jest również podstawą analiz niezawodnościowych.

Proces gromadzenia danych

W większości przedsiębiorstw produkcyjnych, które wykorzystują znaczne zasoby techniczne, jednym z pierwszych i łatwych do zidentyfikowania źródeł strat są awarie i usterki maszyn. Każda awaria powodująca przestój maszyny, linii produkcyjnej albo nawet całego zakładu niesie za sobą szereg konsekwencji, takich jak: utrata czasu produkcji, koszty usunięcia awarii (części zamienne, praca pracowników własnych, koszty firm zewnętrznych), straty produktu i komponentów, obniżenie jakości produktu czy utrudnienia w całym łańcuchu dostaw.

Pierwszym krokiem w kierunku ograniczenia strat związanych z awariami i usterkami jest rozpoznanie skali problemu poprzez gromadzenie i analizę informacji o zdarzeniach tego typu.

Obecnie w wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych funkcjonują systemy informatyczne umożliwiające rejestrację, w tym CMMS (ang. Computerised Maintenance Management Systems), MES (ang. Manufacturing Execution System). Niestety, często posiadanie narzędzia nie idzie w parze z jego wykorzystaniem, między innymi z takich powodów, jak niepełne lub nieprawidłowe wdrożenie, dodatkowe koszty uruchomienia potrzebnych funkcjonalności czy brak integracji różnych systemów. Jest jednak rozwiązanie, którego koszty są znacznie niższe niż w przypadku wdrożeń i integracji systemów, a elastyczność znacznie większa, czyli dobrze znany Excel.

Dużą zaletą wykorzystania narzędzi opartych na Excelu jest dostępność danych, znajomość programu oraz łatwe wprowadzanie zmian do procesu. W praktyce projektowej konsultanci niejednokrotnie opracowywali i wdrażali systemy rejestracji awarii/przestojów/napraw w celu zainicjowania i wypracowania wśród pracowników klientów nawyku rejestracji tych danych, żeby w późniejszym czasie przenieść wypracowany proces do systemów CMMS/EAM.

Rozpoczęcie rejestracji danych w pierwszej kolejności powinno uwzględnić określenie celów, które chcemy zrealizować oraz wskaźników/wartości, które chcemy śledzić. Rejestry awarii i przestojów są wykorzystywane między innymi do:

  • obliczania wskaźnika dostępności (operacyjnej i/lub technicznej) systemów i podsystemów technicznych,
  • przeprowadzania analiz przyczyn źródłowych awarii (ang. RCFA, Root Cause of Failure Analysis),
  • opracowania i doskonalenia planów prewencyjnych,
  • określania składników majątku do remontu, modernizacji lub wymiany.

Ze względu na charakterystykę napraw, często rejestry te są oddzielnymi narzędziami lub oddzielnymi arkuszami w ramach jednego narzędzia. Rejestry napraw wykorzystuje się do gromadzenia i śledzenia kosztów samych napraw w ujęciu zarówno kosztowym, jak i czasowym. Wydzielenie napraw jako oddzielnego rejestru często podyktowane jest uproszczeniem rejestrów awarii.

Prowadzenie rejestru napraw pozwala m.in. na:

  • obliczanie kosztów UR w koszcie produktu,
  • śledzenie wskaźnika Wrench Time (tzw. czasu na kluczu),
  • śledzenie zużycia części zamiennych,
  • śledzenie rozkładu prac pracowników utrzymania ruchu pomiędzy prace prewencyjne (PM – ang. Preventive Maintenance) i reakcyjne (RM – ang. Reactive Maintenance lub BM – Breakdown Maintenance).

Znając główne cele, związane z prowadzeniem powyższych rejestrów, powinniśmy spojrzeć na zagadnienie również z perspektywy procesu. Rejestr opracowany w Excelu pozostaje tylko narzędziem wykorzystywanym do gromadzenia informacji. Kluczowym celem wdrożenia jest jednak zaprojektowanie procesu, czyli zidentyfikowanie kto, gdzie, kiedy, w jaki sposób i jakie informacje będzie wprowadzał. Przykładowe pytania pojawiające się na poszczególnych krokach procesu przedstawia RYSUNEK 1. Rzeczywistość funkcjonowania rejestrów tego rodzaju pokazuje, że im więcej danych chcemy pozyskać, tym wyższe są koszty całego procesu, a często duża ilość gromadzonych danych nie idzie w parze z korzyściami wynikającymi z ich wykorzystania. Dodatkowo, przy dużej ilości danych, cały proces jest bardziej skomplikowany, a osoby wprowadzające dane (operatorzy, technicy) wykazują większy opór na zmianę.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Automatyzacja magazynów w branży e-commerce

mip_2_48.jpg

Polska znajduje się wśród krajów o najwyższej dynamice wzrostu sektora e-commerce. Szacunki na rok 2019 mówią o osiągnięciu pułapu 45, a nawet 50 miliardów złotych w handlu online, według raportu Gemius „E-commerce w Polsce 2019” już 62% internautów robi zakupy w Internecie.

Czytaj więcej

Zastosowanie robotów współpracujących w przemyśle kluczem wzrostu efektywności produkcji

Nie ma wątpliwości co do tego, że roboty współpracujące, czyli tzw. koboty, pozwalają na podniesienie wydajności pracy praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. Urządzenia tego typu doskonale sprawdzają się przy wykonywaniu krótkich i szybkich zadań oraz powtarzających się czynności wymagających dużej dokładności. Chodzi tutaj np. o pobieranie i układanie części, elementów itp., a także załadunek i rozładunek, sortowanie lub podawanie czy dokładne składanie.

Czytaj więcej

Rola systemów monitoringu stanu technicznego, diagnostyki i detekcji błędów w systemach przemysłowych dążących do idei industry 4.0

mip_2_40.jpg

Czy idea przemysłu czwartej generacji może być urzeczywistniona bez rewolucji w strategii działania systemów utrzymania ruchu? Czy człowiek będzie miał szansę nadal odgrywać kluczową rolę w zabezpieczeniu technicznym funkcjonowania przedsiębiorstw?

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

W poprzednich numerach

Tematy omawiane w poprzednich numerach:

Reklama