Gromadzenie informacji eksploatacyjnych jest jednym z istotniejszych wyzwań, przed którym stają służby UR, ponieważ ich kompletność i rzetelność, a następnie ich dogłębna analiza, jest kluczowym narzędziem służącym do zarządzania tym obszarem.

Dobra historia eksploatacyjna pozwala między innymi podejmować świadome decyzje inwestycyjne, decyzje o remontach czy priorytetyzować zadania w obszarze utrzymania ruchu (UR). Historia eksploatacyjna jest również podstawą analiz niezawodnościowych.

Proces gromadzenia danych

W większości przedsiębiorstw produkcyjnych, które wykorzystują znaczne zasoby techniczne, jednym z pierwszych i łatwych do zidentyfikowania źródeł strat są awarie i usterki maszyn. Każda awaria powodująca przestój maszyny, linii produkcyjnej albo nawet całego zakładu niesie za sobą szereg konsekwencji, takich jak: utrata czasu produkcji, koszty usunięcia awarii (części zamienne, praca pracowników własnych, koszty firm zewnętrznych), straty produktu i komponentów, obniżenie jakości produktu czy utrudnienia w całym łańcuchu dostaw.

Pierwszym krokiem w kierunku ograniczenia strat związanych z awariami i usterkami jest rozpoznanie skali problemu poprzez gromadzenie i analizę informacji o zdarzeniach tego typu.

Obecnie w wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych funkcjonują systemy informatyczne umożliwiające rejestrację, w tym CMMS (ang. Computerised Maintenance Management Systems), MES (ang. Manufacturing Execution System). Niestety, często posiadanie narzędzia nie idzie w parze z jego wykorzystaniem, między innymi z takich powodów, jak niepełne lub nieprawidłowe wdrożenie, dodatkowe koszty uruchomienia potrzebnych funkcjonalności czy brak integracji różnych systemów. Jest jednak rozwiązanie, którego koszty są znacznie niższe niż w przypadku wdrożeń i integracji systemów, a elastyczność znacznie większa, czyli dobrze znany Excel.

Dużą zaletą wykorzystania narzędzi opartych na Excelu jest dostępność danych, znajomość programu oraz łatwe wprowadzanie zmian do procesu. W praktyce projektowej konsultanci niejednokrotnie opracowywali i wdrażali systemy rejestracji awarii/przestojów/napraw w celu zainicjowania i wypracowania wśród pracowników klientów nawyku rejestracji tych danych, żeby w późniejszym czasie przenieść wypracowany proces do systemów CMMS/EAM.

Rozpoczęcie rejestracji danych w pierwszej kolejności powinno uwzględnić określenie celów, które chcemy zrealizować oraz wskaźników/wartości, które chcemy śledzić. Rejestry awarii i przestojów są wykorzystywane między innymi do:

  • obliczania wskaźnika dostępności (operacyjnej i/lub technicznej) systemów i podsystemów technicznych,
  • przeprowadzania analiz przyczyn źródłowych awarii (ang. RCFA, Root Cause of Failure Analysis),
  • opracowania i doskonalenia planów prewencyjnych,
  • określania składników majątku do remontu, modernizacji lub wymiany.

Ze względu na charakterystykę napraw, często rejestry te są oddzielnymi narzędziami lub oddzielnymi arkuszami w ramach jednego narzędzia. Rejestry napraw wykorzystuje się do gromadzenia i śledzenia kosztów samych napraw w ujęciu zarówno kosztowym, jak i czasowym. Wydzielenie napraw jako oddzielnego rejestru często podyktowane jest uproszczeniem rejestrów awarii.

Prowadzenie rejestru napraw pozwala m.in. na:

  • obliczanie kosztów UR w koszcie produktu,
  • śledzenie wskaźnika Wrench Time (tzw. czasu na kluczu),
  • śledzenie zużycia części zamiennych,
  • śledzenie rozkładu prac pracowników utrzymania ruchu pomiędzy prace prewencyjne (PM – ang. Preventive Maintenance) i reakcyjne (RM – ang. Reactive Maintenance lub BM – Breakdown Maintenance).

Znając główne cele, związane z prowadzeniem powyższych rejestrów, powinniśmy spojrzeć na zagadnienie również z perspektywy procesu. Rejestr opracowany w Excelu pozostaje tylko narzędziem wykorzystywanym do gromadzenia informacji. Kluczowym celem wdrożenia jest jednak zaprojektowanie procesu, czyli zidentyfikowanie kto, gdzie, kiedy, w jaki sposób i jakie informacje będzie wprowadzał. Przykładowe pytania pojawiające się na poszczególnych krokach procesu przedstawia RYSUNEK 1. Rzeczywistość funkcjonowania rejestrów tego rodzaju pokazuje, że im więcej danych chcemy pozyskać, tym wyższe są koszty całego procesu, a często duża ilość gromadzonych danych nie idzie w parze z korzyściami wynikającymi z ich wykorzystania. Dodatkowo, przy dużej ilości danych, cały proces jest bardziej skomplikowany, a osoby wprowadzające dane (operatorzy, technicy) wykazują większy opór na zmianę.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Open access On-line only no. 1/2019

Nowość w ofercie KRAUSE. Idealne dopasowanie konstrukcji do prac na wysokości do kształtu obsługiwanego obiektu

Konstrukcje-specjalne-Dopasowanie-do-ksztaltu-obiektu_1_KRAUSE_Zrodlo Rolls-Royce.jpg

Zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i komfortu prac jest jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Jest to zadanie tym trudniejsze, im więcej stanowisk roboczych usytuowanych jest na wysokości. Rozwiązaniem są aluminiowe konstrukcje specjalne z wygodna platformą roboczą, które umożliwiają dostęp do wysokich maszyn, obiektów i urządzeń technicznych. W ich produkcji od lat specjalizuje się firma KRAUSE, która wprowadziła właśnie na rynek kolejne innowacyjne rozwiązanie. Pozwoli ono idealnie dopasować konstrukcję roboczą do kształtu obsługiwanego obiektu, np. wagonu kolejowego, silnika lotniczego czy zbiornika chemicznego.

Read more

Przyrządy w diagnostyce układów hydraulicznych

mip_1_79.jpg

Odpowiednio przeprowadzona diagnostyka instalacji hydraulicznych powinna zapewnić ciągłość pracy maszyn przemysłowych. Podczas prac w tym zakresie wykorzystuje się specjalne przyrządy pomiarowe.

Read more
Open access Promotional no. 1/2019

Świeże, czyste powietrze w hali produkcyjnej - to możliwe!

9_black-background-blades-close-up-1374448.jpg

W halach przemysłowych często jest zbyt ciemno, za gorąco lub za zimno, powietrze jest zanieczyszczone, a pracownikom doskwierają przeciągi. Nieodpowiednie warunki klimatyczne powodują absencje pracowników i przestoje produkcji, które skutkują mniejszymi przychodami. Warto zatem wdrożyć rozwiązania, które wpłyną na lepsze samopoczucie pracowników, wzrost wydajności i bardziej stabilne warunki działalności przedsiębiorstwa.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement