Foto: Alireza Kaviani from Pexels

W halach przemysłowych często jest zbyt ciemno, za gorąco lub za zimno, powietrze jest zanieczyszczone, a pracownikom doskwierają przeciągi. Nieodpowiednie warunki klimatyczne powodują absencje pracowników i przestoje produkcji, które skutkują mniejszymi przychodami. Warto zatem wdrożyć rozwiązania, które wpłyną na lepsze samopoczucie pracowników, wzrost wydajności i bardziej stabilne warunki działalności przedsiębiorstwa.

Czy klimat w pracy ma znaczenie?

Pracodawcy zauważyli już, że warto dbać o dobre warunki pracy dla zatrudnionych. Skoncentrowali jednak swoją uwagę na pracownikach biurowych, podczas gdy warunki pracy w halach produkcyjnych są nadal nieodpowiednie. Często wynika to z obawy przed wysokimi nakładami inwestycyjnymi lub eksploatacyjnymi. Jednak pracodawcy nie zdają sobie sprawy, że nieodpowiednie oświetlenie hali lub zbyt wysoka temperatura wewnętrzna, mogą generować jeszcze wyższe koszty.

Badania pokazały, że nieodpowiednie warunki klimatyczne:

 • obniżają koncentrację i wydajność pracowników – każdy stopień więcej powyżej 20°C powoduje spadek wydajności o 4%,
 • zwiększają ryzyko wypadków i absencji pracowników – wraz ze wzrostem temperatury spada koncentracja i wzrasta ryzyko wypadku, ponadto w powietrzu unoszą się zanieczyszczenia, opary i pyły, które niekorzystnie wpływają na zdrowie pracowników,
 • zmniejszają produktywność i żywotność maszyn – urządzenia szybciej się zużywają i wymagają częstszych napraw,
 • powodują przestoje – niektóre urządzenia nie mogą pracować w zbyt wysokiej temperaturze,
 • wpływają niekorzystnie na satysfakcję pracowników i opinie o pracodawcy – w dobie niedoboru wykwalifikowanych pracowników warto zadbać o wizerunek dobrego pracodawcy,
 • destabilizują warunki rozwoju firmy – nieprzewidziane absencje lub przestoje nie pozwalają na precyzyjne planowanie procesów produkcyjnych.

Klimat wewnętrzny ma więc dużo większe znaczenie niż mogłoby się wydawać.

Dlaczego warto dbać o optymalne środowisko pracy?

W czasach ocieplającego się klimatu, zmian środowiskowych i rosnących wymagań dotyczących redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną, niedoboru wartościowych pracowników, ich rosnącej świadomości oraz coraz wyższych wymagań, a także rosnącej konkurencji, gdzie ważna jest jakość i terminowość dostaw, aby zyskać przewagę warto inwestować w rozwiązania, które zapewnią:

 • zdrowe środowisko pracy,
 • zdrowych i zadowolonych pracowników,
 • lepszą jakość produkcji,
 • korzyści finansowe,
 • wizerunek dobrego pracodawcy.

Jak zatem poprawić klimat wewnętrzny?

Nowoczesne technologie pozwalają na wprowadzenie rozwiązań korzystnych zarówno dla pracowników, jak i środowiska naturalnego oraz dla budżetu przedsiębiorstwa. Jednym z nich jest koncepcja THE FRESH FACTORY firmy Colt International.

Każda hala ma swoją specyfikę, dlatego projekty w tej koncepcji analizowane są indywidualnie. Pierwszy krok to szczegółowe pomiary i zbieranie danych, które są wnikliwie analizowane. Następnie, wykorzystując szeroką gamę urządzeń do odprowadzania ciepła i napowietrzania oraz doświetlania hal światłem naturalnym, opracowywane są optymalne rozwiązania obejmujące systemy wentylacji mechanicznej lub naturalnej, z funkcją chłodzenia adiabatycznego, które zapewniają:

 • świeże, czyste powietrze wewnętrzne,
 • optymalną temperaturę wewnętrzną,
 • optymalne doświetlenie hali.

Technologie firmy Colt są:

 • energooszczędne – wentylacja z chłodzeniem adiabatycznym do schłodzenia 10 000 m3 powietrza na godzinę zużywa tylko ok. 1 kW energii elektrycznej, zapewniając przy tym moc chłodniczą na poziomie 30 kW. Tak niskie zużycie prądu jest możliwe dzięki zastosowaniu wysokowydajnych wentylatorów EC, zgodnych z wymaganiami Ekoprojektu ErP;
 • przyjazne dla środowiska naturalnego oraz ­użytkowników – w systemach chłodzenia adiabatycznego nie używa się żadnych szkodliwych czynników, takich jak freony, a do obniżania temperatury wykorzystywana jest woda. Bezpieczeństwo systemu potwierdza certyfikat zgodności z normą VDI 6022 („Wymagania sanitarno-higieniczne dla instalacji i jednostek wentylacyjnych przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych”);
  Pasma świetlne zapewniają dostęp światła naturalnego, które jest zdrowsze dla pracowników, zaś redukcja zapotrzebowania na energię zmniejsza emisję CO2.
 • korzystne finansowo – koszty ­eksploatacyjne chłodzenia adiabatycznego mogą być nawet 7 razy niższe od tradycyjnej klimatyzacji. Niskie koszty eksploatacyjne oraz lepsza wydajność prowadzą do większych zysków.

Przy wyborze systemu warto zwrócić uwagę na rozwiązania wykorzystujące zjawisko chłodzenia adiabatycznego, które jest niczym innym, jak obniżaniem temperatury powietrza przez odparowywanie wody. Takie rozwiązanie zapewnia nie tylko optymalną temperaturę powietrza, ale także odpowiednie jego nawilżenie. Dzięki szerokiej gamie urządzeń CoolStream można nie tylko chłodzić, ale także odzyskiwać ciepłe powietrze oraz dodatkowo je ogrzewać, gdy zajdzie taka potrzeba. I choć systemy CoolStream wykorzystują zjawisko znane już w starożytności, to są bardzo nowoczesne, bo zarządzające całym procesem oprogramowanie Cortiva pozwala dowolnie konfigurować urządzenia i strefy wentylacji, monitorować wszystkie parametry systemu oraz koszty eksploatacji, wykrywać ewentualne usterki i to wszystko za pomocą aplikacji w smartfonie.

Jak i gdzie wdrożyć koncepcję THE FRESH FACTORY?

Systemy wentylacyjne z chłodzeniem adiabatycznym świetnie sprawdzają się w halach przemysłowych, w których procesy produkcyjne charakteryzują się wysokimi zyskami ciepła i jednocześnie nie wymagają zachowania stałej temperatury, w takich branżach, jak motoryzacja, przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, spożywczy, włókienniczy, drzewno-papierniczy, meblowy, zbrojeniowy, maszynowy, szklany, ceramiczny itp.

System można montować w nowych budynkach, jak i w obiektach już działających, dostosowując rozwiązania do istniejących potrzeb, layoutu maszyn, konstrukcji hali itd. Co więcej, inwestycję można podzielić na etapy i sukcesywnie wdrażać system w poszczególnych strefach.

www.coolstream.pl

Also check

Open access On-line only no. 1/2019

Nowość w ofercie KRAUSE. Idealne dopasowanie konstrukcji do prac na wysokości do kształtu obsługiwanego obiektu

Konstrukcje-specjalne-Dopasowanie-do-ksztaltu-obiektu_1_KRAUSE_Zrodlo Rolls-Royce.jpg

Zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i komfortu prac jest jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Jest to zadanie tym trudniejsze, im więcej stanowisk roboczych usytuowanych jest na wysokości. Rozwiązaniem są aluminiowe konstrukcje specjalne z wygodna platformą roboczą, które umożliwiają dostęp do wysokich maszyn, obiektów i urządzeń technicznych. W ich produkcji od lat specjalizuje się firma KRAUSE, która wprowadziła właśnie na rynek kolejne innowacyjne rozwiązanie. Pozwoli ono idealnie dopasować konstrukcję roboczą do kształtu obsługiwanego obiektu, np. wagonu kolejowego, silnika lotniczego czy zbiornika chemicznego.

Read more

Przyrządy w diagnostyce układów hydraulicznych

mip_1_79.jpg

Odpowiednio przeprowadzona diagnostyka instalacji hydraulicznych powinna zapewnić ciągłość pracy maszyn przemysłowych. Podczas prac w tym zakresie wykorzystuje się specjalne przyrządy pomiarowe.

Read more

Niewidzialna bariera kurtyny bezpieczeństwa

mip_1_50.jpg

Wzrost wydajności współczesnych maszyn nie może odbywać się kosztem bezpieczeństwa ich operatorów. Jednak coraz częściej kompaktowa budowa wymusza stosowanie zabezpieczeń pozwalających precyzyjnie projektować strefę bezpieczeństwa, nie powiększając przy tym gabarytów maszyny. Właśnie w tym celu powstały optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement