Foto: Alireza Kaviani from Pexels

W halach przemysłowych często jest zbyt ciemno, za gorąco lub za zimno, powietrze jest zanieczyszczone, a pracownikom doskwierają przeciągi. Nieodpowiednie warunki klimatyczne powodują absencje pracowników i przestoje produkcji, które skutkują mniejszymi przychodami. Warto zatem wdrożyć rozwiązania, które wpłyną na lepsze samopoczucie pracowników, wzrost wydajności i bardziej stabilne warunki działalności przedsiębiorstwa.

Czy klimat w pracy ma znaczenie?

Pracodawcy zauważyli już, że warto dbać o dobre warunki pracy dla zatrudnionych. Skoncentrowali jednak swoją uwagę na pracownikach biurowych, podczas gdy warunki pracy w halach produkcyjnych są nadal nieodpowiednie. Często wynika to z obawy przed wysokimi nakładami inwestycyjnymi lub eksploatacyjnymi. Jednak pracodawcy nie zdają sobie sprawy, że nieodpowiednie oświetlenie hali lub zbyt wysoka temperatura wewnętrzna, mogą generować jeszcze wyższe koszty.

Badania pokazały, że nieodpowiednie warunki klimatyczne:

 • obniżają koncentrację i wydajność pracowników – każdy stopień więcej powyżej 20°C powoduje spadek wydajności o 4%,
 • zwiększają ryzyko wypadków i absencji pracowników – wraz ze wzrostem temperatury spada koncentracja i wzrasta ryzyko wypadku, ponadto w powietrzu unoszą się zanieczyszczenia, opary i pyły, które niekorzystnie wpływają na zdrowie pracowników,
 • zmniejszają produktywność i żywotność maszyn – urządzenia szybciej się zużywają i wymagają częstszych napraw,
 • powodują przestoje – niektóre urządzenia nie mogą pracować w zbyt wysokiej temperaturze,
 • wpływają niekorzystnie na satysfakcję pracowników i opinie o pracodawcy – w dobie niedoboru wykwalifikowanych pracowników warto zadbać o wizerunek dobrego pracodawcy,
 • destabilizują warunki rozwoju firmy – nieprzewidziane absencje lub przestoje nie pozwalają na precyzyjne planowanie procesów produkcyjnych.

Klimat wewnętrzny ma więc dużo większe znaczenie niż mogłoby się wydawać.

Dlaczego warto dbać o optymalne środowisko pracy?

W czasach ocieplającego się klimatu, zmian środowiskowych i rosnących wymagań dotyczących redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną, niedoboru wartościowych pracowników, ich rosnącej świadomości oraz coraz wyższych wymagań, a także rosnącej konkurencji, gdzie ważna jest jakość i terminowość dostaw, aby zyskać przewagę warto inwestować w rozwiązania, które zapewnią:

 • zdrowe środowisko pracy,
 • zdrowych i zadowolonych pracowników,
 • lepszą jakość produkcji,
 • korzyści finansowe,
 • wizerunek dobrego pracodawcy.

Jak zatem poprawić klimat wewnętrzny?

Nowoczesne technologie pozwalają na wprowadzenie rozwiązań korzystnych zarówno dla pracowników, jak i środowiska naturalnego oraz dla budżetu przedsiębiorstwa. Jednym z nich jest koncepcja THE FRESH FACTORY firmy Colt International.

Każda hala ma swoją specyfikę, dlatego projekty w tej koncepcji analizowane są indywidualnie. Pierwszy krok to szczegółowe pomiary i zbieranie danych, które są wnikliwie analizowane. Następnie, wykorzystując szeroką gamę urządzeń do odprowadzania ciepła i napowietrzania oraz doświetlania hal światłem naturalnym, opracowywane są optymalne rozwiązania obejmujące systemy wentylacji mechanicznej lub naturalnej, z funkcją chłodzenia adiabatycznego, które zapewniają:

 • świeże, czyste powietrze wewnętrzne,
 • optymalną temperaturę wewnętrzną,
 • optymalne doświetlenie hali.

Technologie firmy Colt są:

 • energooszczędne – wentylacja z chłodzeniem adiabatycznym do schłodzenia 10 000 m3 powietrza na godzinę zużywa tylko ok. 1 kW energii elektrycznej, zapewniając przy tym moc chłodniczą na poziomie 30 kW. Tak niskie zużycie prądu jest możliwe dzięki zastosowaniu wysokowydajnych wentylatorów EC, zgodnych z wymaganiami Ekoprojektu ErP;
 • przyjazne dla środowiska naturalnego oraz ­użytkowników – w systemach chłodzenia adiabatycznego nie używa się żadnych szkodliwych czynników, takich jak freony, a do obniżania temperatury wykorzystywana jest woda. Bezpieczeństwo systemu potwierdza certyfikat zgodności z normą VDI 6022 („Wymagania sanitarno-higieniczne dla instalacji i jednostek wentylacyjnych przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych”);
  Pasma świetlne zapewniają dostęp światła naturalnego, które jest zdrowsze dla pracowników, zaś redukcja zapotrzebowania na energię zmniejsza emisję CO2.
 • korzystne finansowo – koszty ­eksploatacyjne chłodzenia adiabatycznego mogą być nawet 7 razy niższe od tradycyjnej klimatyzacji. Niskie koszty eksploatacyjne oraz lepsza wydajność prowadzą do większych zysków.

Przy wyborze systemu warto zwrócić uwagę na rozwiązania wykorzystujące zjawisko chłodzenia adiabatycznego, które jest niczym innym, jak obniżaniem temperatury powietrza przez odparowywanie wody. Takie rozwiązanie zapewnia nie tylko optymalną temperaturę powietrza, ale także odpowiednie jego nawilżenie. Dzięki szerokiej gamie urządzeń CoolStream można nie tylko chłodzić, ale także odzyskiwać ciepłe powietrze oraz dodatkowo je ogrzewać, gdy zajdzie taka potrzeba. I choć systemy CoolStream wykorzystują zjawisko znane już w starożytności, to są bardzo nowoczesne, bo zarządzające całym procesem oprogramowanie Cortiva pozwala dowolnie konfigurować urządzenia i strefy wentylacji, monitorować wszystkie parametry systemu oraz koszty eksploatacji, wykrywać ewentualne usterki i to wszystko za pomocą aplikacji w smartfonie.

Jak i gdzie wdrożyć koncepcję THE FRESH FACTORY?

Systemy wentylacyjne z chłodzeniem adiabatycznym świetnie sprawdzają się w halach przemysłowych, w których procesy produkcyjne charakteryzują się wysokimi zyskami ciepła i jednocześnie nie wymagają zachowania stałej temperatury, w takich branżach, jak motoryzacja, przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, spożywczy, włókienniczy, drzewno-papierniczy, meblowy, zbrojeniowy, maszynowy, szklany, ceramiczny itp.

System można montować w nowych budynkach, jak i w obiektach już działających, dostosowując rozwiązania do istniejących potrzeb, layoutu maszyn, konstrukcji hali itd. Co więcej, inwestycję można podzielić na etapy i sukcesywnie wdrażać system w poszczególnych strefach.

www.coolstream.pl

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 1/2019

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix - mata do izolacji kanałów i urządzeń wentylacyjnych

produkty_paroc_z_serii_alucoat_szpital_1_.jpg

Wysokiej jakości materiały budowlane, nowoczesne wyposażenie, zaawansowane rozwiązania konstrukcyjne… bezpieczeństwo budynków i wygoda ich użytkowania to suma wielu czynników – tych, które widać na pierwszy rzut oka i tych, pozostających nieco w cieniu. Jednym z nich jest izolacja kanałów i urządzeń wentylacyjnych, która dba o ograniczenie potencjalnych strat ciepła i utrzymanie odpowiedniej temperatury, chroni stalowe przewody przed korozją, gwarantuje użytkownikom komfort akustyczny. To i znacznie więcej zapewnia wszechstronna mata PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix!

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 1/2019

Bezpieczeństwo pracy w I półroczu 2019 r. Jak przedstawiały się wyniki w Przetwórstwie Przemysłowym?

bezpieczenstwo_przemysl_1.jpg

Główny Urząd Statystyczny przedstawił właśnie wstępne dane dotyczące bezpieczeństwa pracy w pierwszym półroczu 2019 r. W całej gospodarce utrzymuje się pozytywny trend – liczba poszkodowany spadła o 7,3%, zmniejszyła się też liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym oraz odnotowano kolejny spadek wskaźnika wypadkowości. Oto jak przedstawiały się dane liczbowe w Przetwórstwie Przemysłowym.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 1/2019

Rodzina niezawodnych PROfesjonalistów. Poznaj maty izolacyjne z serii PAROC Pro!

maty_na_siatce_paroc_1_.jpg

Przy planowaniu i montażu izolacji przemysłowych nie ma miejsca na kompromisy. To od nich w dużej mierze zależy niezawodne funkcjonowanie instalacji, a co za tym idzie – jej trwałość, koszty utrzymania czy zminimalizowanie strat cieplnych. Mądry wybór na początku to gwarancja oszczędności i bezawaryjności przez lata. Tu z pomocą przychodzi pełna, kompleksowa oferta mat izolacyjnych z wełny kamiennej PAROC, z których skorzysta zarówno projektant, jak i wykonawca, a w efekcie końcowym – przewidujący i mądrze kalkulujący inwestor.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama