Wentylacja bezkanałowa

7_pattern-steel-grate-ventilation-1932.jpg
Tekst otwarty Promocyjny nr 1/2019

Odpowiednia jakość powietrza w budynku decyduje o dobrym samopoczuciu osób w nim przebywających. Obecnie powstające budynki są „szczelne” oraz dobrze izolowane. Powietrze zanieczyszczone, o nieodpowiedniej temperaturze czy wilgotności, o zbyt dużym stężeniu CO2, negatywnie wpływa na naszą wydajność pracy, skupienie i samopoczucie. Utrzymanie określonych parametrów powietrza wymagane jest również przy wielu procesach produkcyjnych czy też w trakcie przechowywania różnego rodzaju towarów.

Aby sprostać powyższym wymaganiom, konieczne jest stałe dostarczanie do obiektu czystego powietrza wraz z jego obróbką cieplną. Coraz częściej inwestorzy zdają sobie sprawę z konieczności wyposażania budynków w energooszczędne urządzenia wentylacyjne. Należy zauważyć, że straty cieplne związane z doprowadzeniem świeżego powietrza do budynku mogą sięgać aż 60% całkowitych strat ciepła.

W obecnych czasach, gdy w każdej dziedzinie życia dąży się do zwiększenia sprawności energetycznej urządzeń, konieczność stosowania wentylacji z odzyskiem ciepła to już nie tylko dobra wola użytkownika. Dyrektywy Unii Europejskiej czy rozporządzenia wymuszają na inwestorach stosowanie energooszczędnych rozwiązań. Od 1 stycznia 2018 r., zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych (Dz.U. UE L 337/8), minimalna sprawność cieplna wszystkich systemów wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych do budynków niemieszkalnych musi wynosić 73%.

Rozwiązania bezkanałowe

W budynkach modernizowanych, gdzie rozbudowa systemów wentylacyjnych jest kosztowna i często bardzo trudna do wykonania ze względu na ograniczenia konstrukcyjne obiektu, warto wykorzystać rozwiązania bezkanałowe. „Bezkanałowa wentylacja jest również praktycznym rozwiązaniem w obiektach bez barier architektonicznych. Powietrze swobodnie rozprzestrzenia się w całej objętości obiektu, bez konieczności stosowania instalacji kanałowej” – przekonuje Grzegorz Perestaj, R&D manager FLOWAIR.

W ofercie FLOWAIR znajdują się trzy linie produktów do wentylacji bezkanałowej:

  • OXeN – jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, która zapewnia wentylację mechaniczną, nawiewno-wywiewną, bez konieczności prowadzenia instalacji kanałowej. Jest to łatwy w montażu, energooszczędny system wentylacji bezkanałowej. Dużą oszczędność energii urządzenie zawdzięcza dwóm wymiennikom krzyżowym, które odbierają ciepło z powietrza wyrzucanego na zewnątrz budynku i powtórnie wykorzystują je do ogrzania powietrza nawiewanego do strefy przebywania ludzi.
  • Cube/NW – urządzenia typu rooftop. Zapewniają chłodzenie, ogrzewanie i wentylację z odzyskiem ciepła oraz grzanie. W jednej obudowie zawarto wszystkie komponenty niezbędne do kompleksowej obróbki termicznej powietrza. Dodatkowo do Cube R8, Cube 20 i 40 dostępna jest podstawa tłumiąca z przejściem dachowym i zintegrowanym nawiewnikiem wirowym z siłownikiem. Zastosowanie wysokosprawnego obrotowego wymiennika odzysku ciepła, wentylatorów EC oraz efektywnych agregatów sprężarkowych sprawia, że urządzenie spełnia wszelkie wymagania dotyczące ekoprojektu.
  • Komory mieszania – akcesorium do nagrzewnic powietrznych. Zastosowanie komory mieszania do nagrzewnicy wodnej czy gazowej to najprostszy sposób stworzenia wentylacji mechanicznej, przy możliwie niskim zużyciu energii, bez potrzeby instalowania dodatkowych systemów. Nagrzewnica z komorą mieszania wraz z wentylatorami dachowymi UVO to rozwiązanie, które ma za zadanie usunięcie zużytego powietrza z pomieszczenia, zapewnia efektywną, w pełni zautomatyzowaną wentylację nawiewno-wywiewną.

Urządzenia bezkanałowe to jednostki kompaktowe, wyposażone w kompletne układy sterowania i gotowe do pracy od razu po dostarczeniu do obiektu – to urządzenia typu Plug&Play. Kontrola ich pracy jest prosta i intuicyjna, można powiedzieć, że urządzenia po pierwszej konfiguracji są bezobsługowe. Panele sterujące umożliwiają szybką konfigurację urządzenia oraz dostarczają wszystkich informacji o stanie ich pracy. Ponadto zarządzanie jednostkami wentylacji bezkanałowej może odbywać się z poziomu BMS.

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 3-1/2020

Produkcja i łańcuch dostaw: nowe rozwiązania w nowej rzeczywistości

Aktualnie firmy mierzą się z wyzwaniami, które trudno było przewidzieć w strategiach. Po początkowym szoku nadszedł czas na działania i wdrożenie zmian, które pomogą organizacjom odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Już teraz można zaobserwować ruchy, które mogą być pozytywnym sygnałem dla wielu przedsiębiorstw, a wśród nich m.in. wzrost zainteresowania przenoszeniem centrów usług wspólnych do Polski czy poszukiwanie dostawców bliżej rynków zbytu. O tym, jak zmieni się branża produkcji, opowiadają eksperci z firmy rekrutacyjnej Michael Page.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 3-1/2020

Czy przemysł może zyskać na pracy zdalnej?

Nowe technologie.jpg

Zdalny monitoring stanu urządzeń produkcyjnych, serwisowanie maszyn na odległość? To możliwe. W dobie Przemysłu 4.0 coraz więcej zakładów produkcyjnych korzysta z nowych technologii, wyraźnie redukujących w poszczególnych branżach przestój i straty związane z walką z epidemią.

Czytaj więcej

Czy warto robotyzować procesy? Jak właściwie dobrać robota przemysłowego do sterowania procesami?

MiP_3_94.jpg

Zalet wynikających ze stosowania robotów przemysłowych jest wiele. Stąd też robotami interesuje się coraz więcej branż przemysłu. Dzięki robotom wiele czynności, które były wykonywane ręcznie jest realizowanych w sposób automatyczny.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama