Inżynier w controllingu

FiC_49_22.jpg
Tylko on-line nr 1/2019

Budżet produkcji ma zapewnienić zasoby produkcyjne i jest planowany na określony czas (najczęściej rok) w ujęciu ilościowym i wartościowym. Budżet ten – w założeniu i formie – wydaje się prosty, ale w rzeczywistości jest wypadkową kilku elementów. Zależy od planu sprzedaży, który jest z założenia obarczony pewnym ryzykiem oraz od zapasów początkowych i końcowych.

Budżet produkcji jest podstawą planowania wielkości zużycia materiałów bezpośrednich, liczby roboczogodzin i kosztów płac, a później także kosztów wydziałowych. Jest to najtrudniejszy etap budowania budżetu całej firmy, dlatego wymaga dużego zaangażowania planujących oraz ich wiedzy i doświadczenia. Na proces produkcyjny, którego zasoby się budżetuje, składają się chociażby moc produkcyjna maszyn czy zasobów ludzkich, stany magazynowe, czasy produkcji operacyjnej czy przezbrojeń.

W przypadku, kiedy firma posiada system do zarządzania gospodarką materiałową uwzględniający ruchy magazynowe – od materiału, przez półfabrykat, do produktu końcowego – kalkulacja kosztów produkcji jest ułatwiona.

Jeżeli nie ma takiego systemu, a kalkulacje kosztów opierają się na plikach Excela oraz na inwentaryzacjach materiałów i surowców, budżetowanie może być obarczone błędami, zwłaszcza gdy czas przygotowania budżetów jest ograniczony, co jest typową sytuacją.

Dlatego, przy tak skomplikowanym i trudnym procesie przygotowywania danych, ważne jest zaangażowanie osób planujących budżet produkcji.

Wydawać by się mogło, że mając określone cele i parametry brzegowe oraz zasady planowania i przygotowywania budżetu, opracowanie odpowiednich danych jest proste. Natomiast istnieje jeszcze jeden kluczowy element w procesie przygotowania budżetu, tzw. czynnik ludzki.

Można automatyzować procesy i usprawniać metody wyliczeń i mechanizmów kalkulacji, ale nic nie zastąpi wiedzy i doświadczenia osób planujących .

W przygotowanie budżetu produkcji angażuje się wiele komórek i osób, ponieważ w takim procesie wykorzystuje się też wiele danych i zależności. Oczekiwane efekty można osiągnąć dzięki sprawnej współpracy.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Racjonalizacja poziomu zapasów

CiRZ_200_33.jpg

Dla sprawnego przeprowadzenia procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie niezbędne jest dbanie o odpowiedni poziom zapasów magazynowych umożliwiających niezawodne i bezkonfliktowe realizowanie produkcji. Pomocnym instrumentem w kontroli struktury i wielkości zamówień jest analiza optymalizacji wielkości zamówień. Pozwala na natychmiastowe dostosowanie rozmiaru produkcji do przeciętnej wielkości zamówień. Jeżeli stosunek ten jest zachwiany, to mogą nastąpić przerwy w produkcji spowodowane niewystarczającą wielkością materiałów potrzebnych w produkcji. Powoduje to zmniejszenie się efektywności produkcji, a co za tym idzie – zmniejszenie przychodów ze sprzedaży.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 1/2019

Maksymalizacja wykorzystania mocy produkcyjnych

mip_1_20.jpg

Wykorzystanie zdolności produkcyjnej wiąże się ściśle z ponoszonymi przez organizację kosztami. Skuteczne planowanie mocy produkcyjnej może stanowić źródło przewagi konkurencyjnej.

Czytaj więcej

RODO wdrożone? Obyś się nie pomylił...

mip_1_12.jpg

Gorący koniec maja poprzedniego roku większość z nas spędzała na pozbywaniu się ze skrzynek pocztowych „informacji o przetwarzaniu danych”. I przez tę zmasowaną akcję zniechęcającą (jakby nie można było wysłać tego wcześniej lub dwa dni później, tylko w piątek 24 maja – wszystkie!) mieliśmy dość RODO. Ale w większości firm pojawił się segregator z napisem RODO, będący dowodem „wdrożenia RODO”. Czy naprawdę RODO „zostało wdrożone”?

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama