Koźmiński Business Hub ogłosił wyniki Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2020 - DB Schenker w gronie liderów w ujęciu generalnym i branżowym.

4 czerwca, podczas wirtualnego spotkania, ogłoszono wyniki XIV edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm (ROF) oraz konkursu Startupów Pozytywnego Wpływu. DB Schenker uczestniczy w tym zestawieniu od początku jego istnienia. W tegorocznej edycji operator został nagrodzony I miejscem w kategorii Transport Usługi Handel i II miejscem na podium w ujęciu generalnym. Na przestrzeni lat to kolejne tak wysokie wyróżnienia, co jest wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii zrównoważonego rozwoju.

Ranking ocenia firmy pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu. Zwraca uwagę na cztery obszary: etyczną kulturę organizacyjną, zrównoważone zarządzanie, pozytywny wpływ i wskaźniki odpowiedzialności. Poruszane zagadnienia zmieniają się rok do roku, podążając za wyzwaniami, jakie niesie globalny rynek. Jest to więc doskonałe narzędzie dla firm. Umożliwia porównanie jakości systemów zarządzania odpowiedzialnością społeczną i wskazuje cenną informację na temat globalnych trendów w tym zakresie.

Warto mierzyć i komunikować wpływ, jaki firmy wywierają na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę. „Z Raportu Wpływu DB Schenker, jaki przygotowaliśmy wspólnie z Deloitte, wynika między innymi, że jedno miejsce pracy w naszej firmie generuje zatrudnienie dla prawie sześciu osób w powiązanych branżach. To tylko jeden ze wskaźników, który pokazuje wkład firmy w rozwój polskiej gospodarki”, mówi Piotr Zborowski, CEO NEE DB Schenker.

„Ranking Odpowiedzialnych Firm, którego autorem jest profesor Bolesław Rok, stanowi cenny benchmark i źródło wiedzy dla biznesu. Jesteśmy dumni, że ponownie znaleźliśmy się w gronie liderów, zarówno w ujęciu branżowym jak i generalnym. Gratulujemy wszystkim firmom, które przystąpiły do Rankingu”, dodaje Piotr Zborowski.

W tegorocznej edycji Rankingu wzięło udział ponad 200 firm działających na polskim rynku. Za organizację odpowiadał Koźmiński Business Hub, za przegląd wypełnionych ankiet firma Deloitte.

Warto być odpowiedzialnym.

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 3-1/2020

Polski przemysł w hibernacji? Raport na temat organizacji pracy i zatrudnienia

86 proc. ankietowanych polskich firm produkcyjnych nie przewiduje redukcji etatów w najbliższych miesiącach – wynika z najnowszego raportu Trenkwalder Polska. Jednak w obawie przed długofalowymi skutkami gospodarczymi firmy boją się zatrudniać (71 proc.). Czy czeka nas długofalowa stagnacja zatrudnienia w polskich firmach produkcyjnych?

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 3-1/2020

Biznes jakiego nie znamy

Piotr Kozłowski.jpg

Choć świat był przygotowany na dwutygodniowy przestój w Chinach wynikający z obchodów Chińskiego Nowego Roku i firmy odpowiednio zwiększyły stany magazynowe, epidemia koronawirusa znacznie wydłużyła tę przerwę ∙ O sytuacji, z którą przyszło nam się mierzyć, mówi Piotr Kozłowski, Dyrektor Frachtu Oceanicznego Klastra Europy Północno-Wschodniej w DB Schenker.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 3-1/2020

Tarcza 4.0 – nadzwyczajne zmiany w zamówieniach publicznych w związku z COVID‑19

Epidemia koronawirusa znacząco wpłynęła na udzielanie i realizację zamówień publicznych. Do Sejmu trafił projekt tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0, który przewiduje istotne dla obrotu gospodarczego zmiany Prawa zamówień publicznych. Ich celem jest ograniczenie negatywnych skutków pandemii. Najnowsze rozwiązania mają przede wszystkim służyć poprawie sytuacji kontraktowej wykonawców, odblokowane zostaną także działania Krajowej Izby Odwoławczej. Projekt przewiduje m.in. zakaz potrącania kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, jeśli na należyte wykonanie umowy wpłynęły okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama